in

Zvanična nemačka studija otkrila do sada nepoznate posledice zbog nošenja maski tokom pandemije

Zvanična nemačka studija otkrila do sada nepoznate posledice zbog nošenja maski tokom pandemije

Tim naučnika, predvođen nezavisnim hirurgom u privatnoj praksi, objavio je veliki pregled upotrebe maski tokom pandemije KOVID-19.

Vigilantnews.com izveštava: Sumiraću ključne nalaze:

4,5 milijardi ljudi (58%) suočilo se sa „obavezom nošenja maski“
Svež vazduh ima 0,04% CO2
Nošenje maski duže od 5 minuta: 1,4 do 3,2% CO2
Ponovno disanje ugljen-dioksida

Hirurška maska posle 30 min = 2,8-3,2% CO2 (U.Butz, 2005)
N95 posle 1 min = 0,9% CO2 (T.Blad, 2020)
N95 posle 5 min = 1,28% do 3,52% (Sinkule, 2013)
N95 posle 60 min = 2,8-3,2% (Roberge, 2010)
Akutna CO2 toksičnost:

10 minuta 2,5-3,5% CO2 povećava cerebralni protok krvi za 100% = glavobolja
hiperventilacija, metaboličke promene (acidoza)

Hronična CO2 toksičnost (istraživanja na životinjama):

0,3% CO2 – nepovratno oštećenje neurona, uništenje neurona, povećana anksioznost, oštećeno učenje i pamćenje (studije na pacovima)
0,5% CO2 – toksičnost testisa kod adolescenata (studije na pacovima pokazuju smanjenu plodnost testisa pacova nakon jednog 4-časovnog izlaganja 2,5% CO2)
0,8% CO2 – mrtvorođenost (nivo sigurnosti koju je postavila američka mornarica za žensku posadu podmornice, zbog studija na pacovima koje pokazuju malformacije fetusa, gubitak nakon implantacije, manju verovatnoću održivih fetusa)
Drugi nalazi:

N95 maske i hirurške maske su se najgore pokazale sa česticama koronavirusa i virusa gripa (bile su dobre za veće čestice bakterijske veličine) (izvor)

Deca: Podaci o ukupno 25 930 dece koja su nosila maske za lice 270 minuta dnevno pokazuju da se 68% žalilo na nelagodnost. Neželjeni efekti su uključivali razdražljivost (60%), glavobolju (53%), poteškoće u koncentraciji (50%), manje sreće (49%), nevoljnost da idu u školu/vrtić (44%), malaksalost (42%), otežano učenje ( 38%) i pospanost/umor (37%) (izvor)

Svako obavezno maskiranje trudnica u stvarnom svetu premašuje granicu toksičnosti CO2 koju je američka mornarica postavila za žensku posadu podmornice
Mrtvorođenost beba:

Da li su nalozi za nošenje maski odgovorni za porast mrtvorođenih dece od 28% širom sveta?
Italija: trostruko povećanje broja mrtvorođenih tokom perioda izolacije od marta do maja 2020., što je uključivalo naloge za masku

42% američkih mdicinskih radnica izgubilo je trudnoću novembar 2020-februar 2021
Švedska: nema naloga za maske, nema povećanja mrtvorođenih

Mehanizam: povećan CO2 i kiselost u krvi pokreću kompenzacijske mehanizme koji dovode do kalcifikacija u placenti

CO2 igra ulogu u oksidativnom stresu koji bi ometao razvoj fetalnog tela, doveo do mutacija DNK
CO2 može povećati upalu što dovodi do neuravnoteženog imunološkog odgovora, prokoagulantnog stanja i ranog gubitka trudnoće.

Neki dokazi da bi upotreba maske N95 od strane trudnica mogla dovesti do toga da njihova deca imaju značajno smanjene verbalne, motoričke i ukupne kognitivne performanse (studija o neurorazvoju dece na Rod Ajlendu koja je imala nalog za maske). (izvor)

Deca i adolescenti

deca nisu mali odrasli

Izloženost 0,3% CO2 neuronima mozga adolescenata može izazvati uništenje neurona, anksioznost i oštećenje učenja i pamćenja (Uysal, 2014)

0,3% CO2 – neuroni odumiru (apoptoza), posebno pod vežbanjem ili stresom.

CO2 može uništiti spermatidne i Sertolijeve ćelije u testisima

Mehanizam oštećenja CO2 u testisima je oksidativni stres, acidoza, pojačano zapaljenje i apoptoza.

Toksičnost CO2 za testise je poznata već 60 godina.

Ova studija SAMO razmatra toksičnost ponovnog udisanja CO2.

Kako pišu autori:

„Drugi štetni agensi u maskama doprinose toksikološkim dugoročnim efektima poput udisanja sintetičkih mikrovlakana, kancerogenih jedinjenja i isparljivih organskih jedinjenja takođe mogu da igraju ulogu u našem istraživačkom radu“

Studije na životinjama su jasne i ovaj pregled ih detaljno sumira.

Ne samo da maskiranje ne deluje na koronaviruse ili viruse gripa, već maskiranje nanosi stvarnu štetu ranjivoj populaciji kao što su trudnice, deca i adolescenti.

Šteta koja nastaje maskiranjem je veoma ozbiljna. Čak i nekoliko minuta nošenja hirurške, platnene ili N95 maske i inicirate sledeća dugoročna oštećenja:

deca – nepovratno oštećenje neurona, uništenje neurona, povećana anksioznost, oštećeno učenje i pamćenje

adolescenti – toksičnost testisa

trudnice – mrtvorođenost, malformacije fetusa, gubitak nakon implantacije, manja verovatnoća održivih fetusa

Kada znate fizičku i mentalnu štetu koju maske mogu da izazovu, namera onih koji ponovo guraju nalog za nošenje maske, odjednom postaje vrlo jasna.

Najvažnije naše objave potražite na našem kanalu na Telegramu

Vigilantnews.com

(Srbin info)


Pratite tokom 24 sata naše najbolje vesti samo na Vkontakte 
Otvorite novu mrežu Truth Social