in

Zloupotreba migracija u političke svrhe

Ministar unutrašnjih poslova Slovenije Aleš Hojs izjavio je da postoje određene oblasti kao što su bezbednost i migracije, gde bi region Zapadnog Balkana trebalo da bude posmatran kao deo zajedničkog upravljanja migracijama.

„Svet se u poslednjih 18 meseci suočavao sa pandemijom, hibridnim pretnjama, zloupotrebom migracija u političke svrhe, a najnoviji primer je Bjelorusija, a i promena režima u Avganistanu će izazvati porast migrantskih talasa prema Evropskoj uniji. Prema tome, svedočili smo kompleksnim bezbednosnim i zdravstvenim izazovima. Svedočili smo i u prošlosti, posebno tokom krize u 2015. godini da nekoliko faktora može da utiče na kretanja migranata u EU“, rekao je Hojs u uvodnom obraćanju na regionalnoj Konferenciji „Sarajevo Migration Dialogue“, koju u Sarajevu organizuje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Dodao je da najnovija dešavanja pokazuju da je Evropa i dalje destinacija za značajan broj migranata, uključujući i one koji dolaze ilegalno.

„Geografski, Zapadni Balkan je sastavni deo našeg kontinenta, iako još nije integrisan u našu političku i ekonomsku uniju. Postoje određene oblasti kao što su bezbednost i migracije gde bi region trebalo da bude posmatran kao deo našeg zajedničkog upravljanja migracijama, a to je poseban izazov koji zahteva zajedničke aktivnosti na osnovama uzajamnog poverenja. Zapadni Balkan je prioritetni partner za EU. Ipak, želim da naglasim da je saradnja u ovoj oblasti dvosmerna ulica i svaki partner mora da da svoj doprinos“, kazao je Hojs.

Regionalna konferencija „Sarajevo Migration Dialogue“ održava se od 17. do 19. novembra u Sarajevu. Kroz ovu konferenciju na najvišem nivou želi se ojačati saradnja i partnerstvo u regionu, kao i razmena informacija i iskustava, koji su od presudne važnosti za efikasno upravljanje migracijama.

Uz učešće ministara regiona, predstavnika Evropske unije i međunarodnih organizacija, razgovaraće se o konkretnim predlozima za rešavanje pitanja u oblasti migracija. Diskusije će se voditi kroz tri panela: upravljanje migracijama, kontrola i upravljanje granicom, kao i budući trendovi i izazovi u migracijama.

Organizator konferencije je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, uz podršku Hilfswerk Internationala. Konferencija se sprovodi u okviru projekta „Smanjenje neregularnih migracija u EU putem jačanja kapaciteta struktura povezanih sa migracijama na Zapadnom Balkanu“. Ovaj projekat sufinansiraju Fond za azil, migracije i integracije (AMIF) i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Austrije.