in

Zbog velikog broja sudskih predmeta otežan rad sudova

Zbog velikog broja sudskih predmeta otežan rad sudova

Ministarka pravde Maja Popović izjavila je da se pravosudni sistem Srbije godinama unazad suočava sa velikim brojem predmeta, što opterećuje sudove, a građanima otežava pristup pravdi.

„Jedan od uzroka ovog problema, dodala je, ogleda se u činjenici da u našoj zemlji još nisu u dovoljnoj meri zaživeli alternativni mehanizmi rešavanja sporova, pre svih posredovanje u rešavanju sporova“, rekla je Popović na konferenciji: „Zašto privreda treba da se odlučuje za medijaciju“, koju je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Кomorom medijatora Srbije.

Popović je ukazala i na značaj posredovanja u privrednim sporovima, kao bitno efikasnijeg i ekonomičnijeg načina za rešavanje sporova u situacijama kada karakter spornog odnosa i medjusobni odnosi stranaka to dozvoljavaju.

„Ministarstvo će nastaviti da ulaže dodatne napore u vezi s promocijom, korišćenjem i jačanjem kapaciteta u posredovanju. Cilj nam je da ojačamo ovaj mehanizam vansudskog rešavanja sporova u korist kako građana Srbije, tako i pravnih lica koja posluju u našoj zemlji, a čime ćemo ostvariti i značajne uštede u republičkom budžetu“, istakla je Popović.

Tagovi