in

Zbog “klikabilnosti”, novinari se odriču osnovnih principa novinarstva

Zbog “klikabilnosti”, novinari se odriču osnovnih principa novinarstva

Nalazi fokus grupe, u kojoj je učestvovalo šest novinara beogradskih portala i devet novinara sa lokalnih medijskih portala iz centralne Srbije i Vojvodine, pokazuju da novinari zbog pritiska da isporuče što više “klikabilnog sadržaja” često ne mogu da se usredsrede na jednu od suštinskih odlika novinarstva, temeljnu proveru objavljenog sadržaja, piše Demostat.

Demostat je naveo da su novinari, kako bi išli u korak sa brzinom informisanja, primorani da se odriču pojedinih principa na kojima počiva kvalitetno novinarstvo, a to su, podsetio je, provera izvora, izlazak na teren, intervjuisanje stručnjaka, predstavljanje činjenica i druge strane, kontekst i dublja analiza.

Sever: Novinari primorani da produkuju što više sadržaja

Predsednica Evropske federacije novinara (EFJ) Maja Sever kazala je za Demostat da su novinari primorani da produkuju sve više sadržaja, što na kraju rade površno, bez vremena i prostora da se kvalitetno posvete nekoj temi.

Sever je navela i da je kvalitetan sadržaj sve manje u fokusu, a da su važniji oprema i vizuelna atraktivnost.

Cvejić: Bolje jedan kvalitetan, nego 20 tekstova pisanih da bi se ispunila norma

Da norme i targeti po broju objavljenih vesti i tekstova negativno utiču na kvalitet smatra i izvršni urednik portala N1 Bojan Cvejić.

On navodi da je to pogrešan pristup i da targeti i norme treba drugačije da se uspostavljaju.

„Bolje je imati jedan kvalitetan tekst koji će biti čitan, nego 20 tekstova koji će se postaviti samo da bi se ispunila norma“, ističe Cvejić.

Švarm: Bez korenitih promena u društvo ne može da se promeni ni situacija u novinarstvu

Glavni i odgovorni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm ocenio je da novinari sve više rade iz kancelarije, odakle telefoniraju, prate druge medije, bez odlaska na teren, ličnog kontakta, „kao u korporaciji, između četiri zida“, tako da je postalo isto da li pišu vesti, saopštenja ili ekonomsku propagandu.

„Ako morate da napravite 20 vesti u jednoj smeni, to znači da za tri vesti praktično imate sat vremena i naravno da ne možete uraditi te vesti da budu kvalitetne i profesionalne. Tu nedostaje sve, vreme da nešto proverite, nema prostora da se vidi kontekst, šira slika, nema dovoljnog ulaska u temu, nema ničega od onoga što zapravo zahteva novinarstvo“, naveo je Švarm za Demostat.

Dodao je i da bez korenitih promena u društvu i sistemu vrednosti ne može da se promeni ni situacija u novinarstvu.

Fokus grupa Demostata u kojoj su učestvovali srpski novinari je pokazala i da je i dalje prisutan strah od gubitka radnog mesta.

Sa druge strane, postoji i strah za bezbednost, pogotovo kod onih koji se bave temama iz oblasti kriminala i korupcije, ukazao je Demostat.