in

Zagađenje životne sredine u Boru enormno

U Boru je zagađenje životne sredine enormno i zbog toga je Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i podneo krivičnu prijavu protiv kompanije Ziđin i odgovornog lica, izjavila je FoNetu advokat RERI Ljubica Vukčević, dodajući da je tužilaštvo u Boru stručno i precizno pristupilo dokaznom postupku.

Vukčević je navela i da je izvršeno veštačenje povodom zagađanja i njegovog uzroka.

Kako je istakla, bilo bi „sjajno“ da u tom slučaju bude podnet optužni predlog, jer se u Srbiji vrlo retko dešavalo da se protiv kompanija pokreću krivični postupci za zagađenje životne sredine.

Ekološki ustanak, protest, blokada puteva, auto put, autoput, Beograd, Ćuta i Panić

Pored zagađenja životne sredine, kompanija Ziđin “ima tendenciju i da gradi bez građevinske dozvole”, predočila je Vukčević.

Kako je objasnila, kompanija Ziđin je suprotno Zakonu o planiranju i izgradnji, bez pravosnažne građevinske dozvole i bez saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, odlučila da topionicu bakra sa 80.000 tona proširi na 220.000 tona.

Zbog toga je RERI podneo krivičnu prijavu i prijavu za privredni prestup, rekla je ona i napomenula da se, prilikom eksproprijacije zemljišta za potrebe Ziđina, ljudima “oduzimaju njihove parcele” i nude cene koje su daleko niže od tržišnih.

Budući da se pred opštinskim vlastima ne postigne sporazum o naknadi, građani se dovode u situaciju da “prosto moraju da pokrenu vanparnični postupak” u kojem će biti određena naknada za eksproprijaciju, naglasila je Vukčević.

Ona je upozorila da takav postupak traje godinama i podsetila da postoji zakonska mogućnost da se građaninu oduzme nepokretnost i pre pravosnažnosti odluke “u slučajevima koji su hitni”.

Prema njenom tumačenju, zbog svega toga građani se dovode “u stanje nemoći”, pošto preko puta sebe imaju “gigantsku kompaniju”.

U “atmosferi straha”, u kojoj se to masovno dešava, ocenila je Vukčević, građani pristaju na niže cene, “jer imaju čak i zvaničnu poruku” da ni u sudskom postupku neće dobiti tržišnu cenu.

Kako je ukazala, u nekim slučajevima i nadležni sud je odredio naknadu manju od tržišne vrednosti, jer je prihvatio cenu na osnovu veštačenja koje je predložio Ziđin.

Ona smatra da odgovor na takvo ponašanje kompanije Ziđin mora da bude “mehanizam svih nas”, i građana Bora i tužilaštva i inspekcija.

Žmurenjem nad nečim što je očigledno “daje se legitimitet zagađivaču” i šalje poruka kompaniji koja nezakonito posluje da je to prihvatljivo.