in

Vlada Srbije zadužila ministarstvo da zaposli još 1.000 doktora

Vlada Srbije zadužila je Ministarstvo zdravlja da “preduzme sve mere iz svoje nadležnosti čiji je cilj zapošljavanje 1.000 diplomaca medicinskih fakulteta u zdravstvenim ustanovama širom Srbije kako bi se svim građanima omogućilo dostupno, nesmetano, efikasno i kontinuirano pružanje potrebne zdravstvene zaštite”.

Usvojeni Zaključak Vlade odnosi se na zapošljavanje u deficitarnim granama medicine i u skladu je sa kadrovskim planovima zdravstvenih ustanova i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, navodi se u saopštenju.

Na osnovu analize Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović – Batut“ utvrđeno je da u zdravstvenom sistemu Srbije nedostaje više od 1.000 doktora medicine.

Analiza potreba za zdravstvenom zaštitom stanovništva u uslovima pandemije koronavirusa pokazala je da je neophodan broj doktora medicine za efikasno i kvalitetno funkcionisanje zdravstvenog sistema značajno veći, posebno u bolnicama u unutrašnjosti zemlje, saopštila je Vlada.

Tagovi