in

Vlada Srbije usvojila strategije o razvoju civilnog društva i Romima

Vlada Srbije usvojila je Strategiju za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period 2022 – 2030. kao i Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2022- 2030.

Strategiju za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji se obezbeđuje pravni i insitucionalni okvir neophodan organizacijama civilnog društva kako bi delovale nezavisno i nesmetano i bile podstaknute za veće učešće u reformskim procesima, saopšteno je posle sednice vlade.

Cilj Strategije je da se obezbedi veće uključivanje civilnog sektora u proces donošenja odluka na svim nivoima i unapredi transparentno finansiranje i održivost civilnog sektora, navodi se u saopštenju.

Dodaje se i da je cilj te strategije da poveća učešće organizacija civilnog društva u socio-ekonomskom razvoju i delovanje u skladu sa načelima održivog razvoja, kao i da obezbedi veće učešća tih organizacija u procesu evropskih integracija.

“Vlada Srbije prepoznala je važnost usvajanja Strategije s obzirom da je razvoj civilnog društva neophodan za političku stabilnost i ekonomsku i socijalnu koheziju u svim modernim demokratskim društvima”, navodi se u saopštenju.

Predvidjeno je obrazovanje Saveta Vlade Srbije za razvoj i saradnju sa civilnim društvom koji će biti zadužen za praćenje sprovođenja Strategije i načina izveštavanja o postignutim rezultatima.

U saopštenju je navedeno da će Savet činiti jednak broj predstavnika državnog i civilnog sektora, a da će o rezultatima sprovođenja obaveštavati vladu.

Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji se zasniva na međunarodnim aktima i nacionalnom propisima koji se odnose na oblasti obuhvaćene ovim dokumentom

To su pravda i zaštita ljudskih i manjinskih prava, uključivanje i jednakost Roma i Romkinja u društvo, jednakost i nediskriminacija, obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravlje, socijalna zaštita i građanski status.

“Opšti cilj Strategije je unapređenje kvaliteta života Roma i Romkinja u Srbiji, uz uvažavanje ljudskih i manjinskih prava, eliminisanje diskriminacije i ciganizma kao oblika rasizma, i postizanje veće socijalne uključenosti u svim segmentima društva”, navela je vlada.

Strategija obuhvata ciljeve koji se odnose na unapređenje participacije Roma i Romkinja u svim društvenim procesima, obezbeđivanjem pune uključenosti u predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje.

Obuhavata i “povećan pristup kvalitetnom i održivom zapošljavanju, kao i kvalitetnim zdravstvenim uslugama, poboljšanje uslova stanovanja i jednak pristup Roma i Romkinja pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti”.