in

Vlada Srbije usvojila Pregovaračku poziciju za Poglavlje 28

Ministarka za evropske integracija Jadranka Joksimović navela je u pisanoj izjavi da je Vlada usvojila Pregovaračku poziciju za Poglavlje 28 o zaštiti potrošača i zdravlja, koje je deo Кlastera 2 o unutrašnjem tržištu, kao i da je tu poziciju uputila Evropskoj uniji.

Joksimović je rekla da je pregovaračka pozicija usvojena nakon uspešno sprovedene procedure koja je, između ostalog, obuhvatila i razmatranje ovog dokumenta od strane Narodne skupštine i civilnog društva u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Dodala je i da upućivanjem Pregovaračke pozicije za Poglavlje 28 Evropskoj uniji, Srbija progresivno ispunjava sve preostale kriterijume za otvaranje Кlastera 2, koji uključuje ukupno devet poglavlja, od kojih su u dosadašnjim pregovorima otvorena četiri.

Propisi sadržani u Poglavlju 28 obuhvataju zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja.

“Usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u delu zaštite potrošača postepeno se uvodi veći nivo bezbednosti proizvoda, zaštita ekonomskih interesa potrošača u mnogim pojedinačnim sektorima, kao i poboljšanje opšteg kvaliteta života”, rekla je Joksimović.

Kada je reč o usklađivanju politike zaštite zdravlja, Joksimović je istakla da se približavanjem evropskim standardima unapređuje zdravstvena zaštita našeg stanovništva i dodala da je pandemija upravo pokazala važnost povezanosti zdravstvenih sistema na nivou Evropske unije.

“Srbija ostaje posvećena daljem unapređenju vladavine prava, kao i reformskim aktivnostima koje su preduzete u Кlasteru 3 o konkurentnosti i inkluzivnom rastu, koji je već spreman i za koje Vlada očekuje da će biti otvoren do kraja predsedavanja Francuske EU”, istakla je Joksimović i dodala da će u predstojećem periodu akcenat će biti na ispunjavanju svih preostalih merila i za otvaranje Кlastera 5 – resursi, poljoprivreda i kohezija.

Tagovi