in

Vlada Crne Gore ukida fiksni iznos iz budžeta za RTCG

Vlada Crne Gore je fiskalnom startegijom za period 2021-2024. predvidela ukidanje fiksnog iznosa iz budžeta za sve korisnike koji su do sada finansirani po određenom procentu BDP, prenela je RTCG.

Kako se navodi, reč je o garantovanoj sumi koja se dobijala na godišnjem nivou.

Ukidanje procentualnog budžetskog izdvajanja odnosi se na javni servis RTCG, Ministarstvo kulture, prestonicu Cetinje, Agenciju za sprečavanje korupcije, dijasporu, fondove za manjine.

Kao obrazloženje za taj potez navodi se princip neselektivnosti, kao i da će se sredstva u budućnosti izdvajati na osnovu kvaliteta predloženih programa/projekata i njihovog doprinosa opštem i javnom interesu.

Centralna banka Crne Gore treba da da mišljenje o predlogu fiskalne strategije, nakon čega se dokument upućuje Skupštini na usvajanje.

Tagovi