in

Više od 27.000 brucoških mesta na Beogradskom univerzitetu

U narednu školsku godinu Univerzitet u Beogradu planira da upiše 27.325 brucoša na osnovnim, master i doktorskim studijama, od čega će se 14.351 njih školovati o trošku države.

Više školarine, do 10 odsto, na osnovnim studijama biće na Rudarsko-geološkom, Tehnološko-metalurškom, FON-u, Ekonomskom i Geografskom fakultetu, objavio je RTS.

Na master studijama skuplje će biti studije na Rudarsko-geološkom, Tehnološko-metalurškom i Biološkom fakultetu, kao i na doktorskim studijama na TMF-u, Ekonomskom, Biološkom i Geografskom fakultetu.

Na osnovnim studijama treba da bude upisano 15.033 brucoša, od čega 9.683 o trošku države, na masteru 9.588 od čega 4.019 na budžetu, i na doktorskim 1.814 od čega 637 na budžetu, odlučio je Senat BU na današnjoj sednici.