in

Valjevci 27 dana u januaru udisali zagađen vazduh

Prema podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. zabeleženo 27 dana s prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica. 

U poslednoj nedelji januara vazduh u Valjevu je bio izuzetno opasan po zdravlje, piše portal Kolubarske.rs.

„Svakodnevno je zabeleženo višestruko prekoračenje granične vrednosti, a vazduh je najotrovniji bio na Savindan“, navodi se u izveštaju o kvalitetu vazduha u Valjevu, koje je sprovelo udruženje građana „Lokalni odgovor“, u sklopu akcije „Aero Alarm“.

Najviša prosečna dnevna koncentracija za proteklu nedelju bila je u četvrtak, 27. januara, kada su suspendovane čestice prašine prekoračile graničnu vrednost: PM10 u vrednosti od 110,90 µg/m3.

Najviša srednja dnevna koncentracija supednovanih PM2,5 čestica zabeležena je isti dan – 90,01 µg/m3.

U subotu, 29. januara u 19 časova zabeležene su najviše maksimalne satne koncentracije u vrednosti od 242,57 µg/m3 za suspendovane PM10 čestice. U petak 28. januara zabeležena najviša satna koncentracija od 214,12 µg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice bila je u dva časa posle ponoći.

“Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva”, navodi portal.

Ističe se da ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima po zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu.

“Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica na zdravlje ljudi”, navodi se u saopštenju udruženja “Lokalni odgovor”.