Usvojena Strategija RJU do 2030.

Usvojena Strategija RJU do 2030.

Vlada Srbije usvojila je nedavno novu Strategiju reforme javne uprave, koja propisuje pravac razvoja i promena u domenu rada javne uprave u narednih 10 godina.

Usvojeni dokument predviđa efikasnu, odgovornu i transparentnu upravu, po meri građana i privrede, kaže ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.

„Konkretno, u Strategiji i Akcionom planu za njeno sprovođenje predviđen je niz mera i aktivnosti koji bi trebalo da doprinesu tome da javna uprava pruža usluge koje odgovaraju na potrebe građana i privrede i unapređuju njihovo korisničko iskustvo. Mi želimo da stvorimo stanje, i na dobrom smo putu ka tome, u kom građane ”ne boli glava” kada treba da izvade novi pasoš, prijave dete u vrtić ili školu, registruju vozilo ili započnu sopstveni biznis. Od 2014. godine smo intenzivno radili na ovome, veliki posao je urađen, naročito u oblasti elektronske uprave i pojednostavljivanja upravnih postupaka, ali je u narednom periodu ključno da se dalje unapređuju postojeće usluge, kreiraju nove i intenzivno radi na njihovoj promociji kako bi što veći broj građana koji sada ne koristi ove mogućnosti, to počeo da čini“, objašnjava ona.

Iako reforma javne uprave ne predstavlja posebno pregovaračko poglavlje, Evropska komisija je definisala principe javne uprave na osnovu međunarodnih dobrih praksi i iskustava država članica.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici kaže da se za detaljnu procenu napretka reforme u Srbiji koriste principi koji pokrivaju sve oblasti njenog rada.

Usvojena Strategija RJU do 2030. 2
Foto: MDULS

„Usvajanje nove Strategije je veoma važan korak u reformi, a posebno je značajno što je ona usvojena blagovremeno, u smislu da se obezbeđuje kontinuitet sa prethodnim Akcionim planom koji je pokrivao period 2018-2020. godina. Takođe, važno je što je Strategija usvojena za period od 10 godina čime je Vlada Srbije pokazala da ima dugoročniju viziju razvoja i konsolidacije reforme javne uprave. Ipak, važno je imati na umu da je ovo samo jedan korak u daljem razvoju uprave. Usvajanje strategije nije dovoljno samo po sebi, već je ključno u narednom periodu obezbediti njeno puno sprovođenje, uključujući sve predviđene mere i aktivnosti“, kaže Fabrici i dodaje da će Evropska komisija u narednom periodu nastaviti pomno da prati implementaciju konkretnih politika i propisa u praksi.

„Na primer, ako govorimo o oblasti javnih usluga, Vlada Srbije je već pokazala političku posvećenost i rezultate u procesu digitalizacije. Sa novom Strategijom, neće biti dovoljno donošenje programa za razvoj eUprave, pa čak kreiranje pravnog okvira za smanjenje birokratije i opterećenja za građane, već je pre svega potrebno u praksi obezbediti njihovu punu primenu.“, kaže on.

Da je usvojena Strategija samo put, saglasno je i ministarstvo koje je koordinator reforme.

“Neophodno nam je jačanje ljudskih i tehničko-tehnoloških kapaciteta u javnoj upravi kako u pogledu sistematičnog određivanja broja zaposlenih, tako i kontinuiranog stručnog usavršavanja na principima usmerenosti u pružanju usluga ka krajnjim korisnicima. Drugo, ključno je u što većoj meri oslanjati se na nove informacione tehnologije u kreiranju i pružanju usluga i naročito veštačku inteligenciju, koja ima ogroman potencijal u pružanju javnih usluga. Treće, kako bi moderni sistemi za pružanje usluga uopšte mogli da zažive u praksi neophodno je raditi na povećanju osposobljenosti stanovništva za upotrebu novih digitalnih servisa. Konačno, kako bi u što većoj meri zaživeli ovi servisi potrebno je raditi na popularizaciji njihove upotrebe među građanima, i dati im mogućnost da daju svoje mišljenje i iskažu da li su i u kojoj meri zadovoljni radom uprave. Na taj način biće omogućeno da u kontinuitetu unapređujemo usluge na osnovu iskustava.“, kaže Obradovićeva.

Fabrici: Očekivanja od Vlade Srbije su da se obezbede puna politička podrška

Fabrici: Očekivanja od Vlade Srbije su da se obezbede puna politička podrška i koordinacija kao i neophodni ljudski, tehnički i finansijski resursi za uspešno sprovođenje ciljeva nove Strategije u praksi.

Na taj način će Srbija imati upravu po meri svih, kao i upravu koja je nosilac promena i reformi, koja će približiti Srbiju punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.