in

Usvajanje odluke o Visokom sudskom savetu RS ugrožava vladavinu prava

Visoki predstavnik za BiH Kristijan Šmit upozorio je da “ofanzivno usvajanje” odluke o upostavljanju Visokog sudskog i tužilačkog saveta Republike Srpske (RS) ugrožava primat vladavine prava i da će o posledicama razgovarati sa ambasadorima Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira. Organizacija Transparensi BiH upozorila je da bi usvajanje Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu Republike Srpske (RS) stvorilo opasan presedan koji bi doveo do potpune pravne nesigurnosti, jer vlasti RS i na ovaj način pokušavaju da ruše pravni poredak i stvore privatnu državu.

Šmit je podsetio da je uspostavljanje jedinstvenog Visokog sudskog i tužilačkog saveta (VSTS) na državnom nivou bilo ključna reforma, utemeljena na konsenzusu, da bi pravosuđe BiH bilo modernizovano u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima, kao i da bi bili ojačani profesionalizam, transparentnost i efikasnost u okviru pravosuđa, uz unapređenje nepristasnog, nezavisnog i efikasnog sprovođenja pravde u celoj zemlji.

Država BiH i oba entiteta su u martu 2004. godine jednoglasno usvojili odluku o formiranju jedinstvenog VSTS za BiH, naveo je Šmit.

“Ofanzivno usvajanje odluke o drugom telu, Visokom sudskom i tužilačkom savetu Republike Srpske, predstavlja kršenje ovog sporazuma. Time se ugrožava uticaj pravosuđa i primat koji ima vladavina prava”, ocenio je visoki predstavnik.

Profesionalno pravosuđe, u kojem nema političkih pritisaka i uticaja, ima ključnu ulogu za razvoj pravednog i demokratskog društva i preko je potrebno za ostvarenje težnji BiH da postane deo Evropske unije.

“Visoki predstavnik će o ovom pitanju i njegovim posledicama razgovarati sa ambasadorima Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira”, zaključeno je u sapštenju visokog predstavnika za BiH.

Transparentnost BiH: Vlast RS pokušava da stvori privatnu državu

Organizacija Trasparentnost BiH upozorila je da bi usvajanje Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu Republike Srpske (RS) stvorilo opasan presedan koji bi doveo do potpune pravne nesigurnosti, jer vlasti RS i na ovaj način pokušavaju da ruše pravni poredak i stvore privatnu državu.

Usvajanje novog Zakona, koji je u poslednji čas stavljen na dnevni red današnjeg zasedanja Narodne skupštine RS, samo je još jedan u nizu pokušaja rušenja pravnog poretka i dodatnog zarobljavanja pravosudnih institucija, ocenjeno je u saopštenju.

Naglašeno je da vlasti u tom entitetu prethodnih meseci, kreiranjem paralelnih institucija bez osnova, očigledno nastoje da uspostave kontrolu nad svim institucijama i procesima, a sada i da kroz imenovanje podobnih sudija i tužilaca dodatno potkopaju sistem vladavine prava.

Bosna i Hercegovina ima Visoki sudski i tužilački savet (VSTS), nezavisni i samostalni organ, koji obezbeđuje nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe, a čiji su članovi sudije i tužiocu sa teritorije cele BiH, podseća se u saopštenju.

To telo je ovlašćeno za imenovanje sudija i tužilaca “na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i opštinskom nivou, uključujući Brčko Distrikt BiH, sa izuzetkom ustavnih sudova entiteta”.

Ističe se da je BiH definisana Ustavom kao pravna država, ali stvaranje paralelnih institucija i narušavanje jedinstva u organizaciji i upravljanju pravosuđem – narušava pravnu sigurnost i za posledicu ima ometanje građana u uživanju osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Stvaranje paralelnih institucija za nadzor nad pravosuđem, a sve pod krinkom nacionalnog interesa, zapravo je usmereno na stvaranje privatne države i destabilizaciju, s ciljem jačanja pozicije vladajućih stranaka, zaključeno je u saopštenju.

Poslanicima skupštine u Banjaluci upućen je poziv da budu odgvorni prema građanima RS i BiH, kao i apel da sagledaju posledice uspostavljanja ovakvih institucija, kao i gubitke koje će proizvesti zbog pravne nesigurnosti i paralize institucija. Od predlagača se očekuje da povuku Zakon o VSTS RS i daju doprinos “reformama u pravosuđu predlozima koji poštuju osnovne pravne principe”.