in

U Srbiji živi više od 12.000 slepih i slabovidih osoba

U Srbiji živi više od 12.000 slepih i slabovidih osoba

U Srbiji živi više od 12.000 slepih i slabovidih osoba za koje Brajevo pismo predstavlja simbol pismenosti, obrazovanja i uključivanja u društvo, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom Međunarodnog dana Brajevog pisma, koje se danas obaležava.

U proteklom periodu učinjeni su značajni pomaci u cilju unapređenja položaja slepih i slabovidih lica u Srbiji – postavljena je zvučna signalizacija na saobraćajnim raskrsnicama, širom države opremljene su prostorije koje koriste udruženja osoba sa invaliditetom, adaptirana je i opremljena najveća biblioteka za slepe i slabovide na Balkanu „Dr Milan Budimir“ u Beogradu, dok se kroz aktivne mere zapošljavanja i podsticajne mere pruža podrška zapošljavanju ovoj kategoriji lica, navodi se u saopštenju.

U cilju da slepim i slabovidim osobama u Srbiji pruži sveobuhvatnu podršku i omogući im bolje uslove za život i rad, Ministarstvo posebnu pažnju posvećuje saradnji i partnerstvu sa Savezom slepih Srbije i Savezom slepih Vojvodine.

Tokom 2022. godine, za rad ta dva saveza i 45 lokalnih organizacija u njihovom sastavu, Ministarstvo je opredelilo oko 30 miliona dinara, dok su za sportsko-rekreativne aktivnosti koje realizuju udruženja slepih i slabovidih, obezbeđena dodatna sredstva u iznosu od pet miliona dinara.

Brajeva azbuka je taktilno predstavljanje alfabetskih i numeričkih simbola pomoću šest tačaka za prikaz svakog slova i broja, pa čak i muzičkih, matematičkih i naučnih simbola.

Nazvana je po Luju Braju, pronalazaču tog pisma, rođenom 4. januara 1809. godine u Francuskoj.

Brajevo pismo je od suštinskog značaja za obrazovanje, izražavanje i socijalnu uključenost slepih i slabovidih lica, što se ogleda u Članu 2 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Tagovi