in

U Srbiji nema opasnosti od radijacije nakon zauzimanja Černobilja

U Srbiji nema opasnosti od radijacije nakon zauzimanja Černobilja

Vedrana Vuletić iz Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost izjavila je da u ovom trenutku nema opasnosti od povećane radijacije u Srbiji nakon što je Ukrajina saopštila da je zabeležila povećan nivo radijacije iz nuklearne elektrane u Černobilju.

Vuletić je za RTS, dan nakon što su to mesto zauzele ruske snage, zbog vojnih aktivnosti koje su izazvale dizanje radioaktivne prašine u vazduh, ocenila da se ne očekuje da će radioaktivnost biti viša ni u narednim danima, ali da su spremni u slučaju da se bilo šta dogodi. Potvrdila je da je, prema zvaničnim podacima koje je Direktorat dobio, ukrajinski inspektorat prijavio da je došlo do izmerenih povećanih nivoa zračenja u odnosu na prosečne vrednosti prošle godine.

„Nije došlo do katastofe, nije došlo ni do kakvih problema sa gorivom koje stoji na toj lokaciji, nego je došlo do poremećaja površinskog sloja i podizanja kontaminiranih čestica koje postoje tu od 1986. godine u vazduh i tako je detektovano to povećano zračenje“, objašnjava ona.

Ukrajinski inspektorat je pojačanu radijaciju pripisao “poremećaju gornjeg sloja zemljišta, zbog teške vojne opreme u izolovanoj zoni i oslobađanju u vazduh kontaminirane radioaktivne prašine”. Nešto kasnije to je demantovano iz Rusije, prenosi RTS.

“Treba da imamo na umu da to područje jeste kontaminirano, tamo zaista ima tog cezijuma-137 još od černobiljske katastrofe i nije došlo do ispuštanja novih materija u životnu sredinu. U tom kontekstu možemo da razumemo ruski stav da nije došlo do novih ispuštanja radioaktivnosti u životnu sredinu, već ono što je već tu, to je samo podignuto u vazduh (prašina)”, naglasila je.

Ona smatra da je to lokalizovano i da ne očekuje da stigne do Srbije.

“Ne očekujemo da to stiže zato što je to kao prašina koja se podigne sa tla i nakon nekog vremena se opet nataloži”, objasnila je.

Tagovi