in

Tužilaštvo da saopšti rezultate istrage o zločinu u Kukurovićima

Inicijativa mladih za ljudska prava zatražila je danas od Tužilaštva za ratne zločine da posle više od 15 godina pokretanja istage za ratni zločin u Kukurovićima konačno saopšti rezultate istrage i što pre optuži odgovorne za uništavanje tog pribojskog sela i ubistvo troje meštana.

Obaveza Vlade Srbije je da prizna i po osnovu zakona obešteti žrtve ratnog zločina koje su njene bezbednosne snage počinile kao što je slučaj sa ubistvima, zlostavljanju i uništavanju imovine meštana Kukurovića, saopštila je Inicijativa i ukazala da je Vlada dužna i da ispuni sve obaveze po osnovu „Programa za povratak izbeglih i raseljenih Bošnjaka iz opštine Priboj u periodu 1991–1999. godine“.

U saopštenju se podseća da su pripadnici Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije 18. februara 1993. godine izvršili pešadijski i minobacački napad na selo Kukurovići kod Priboja u kome je ubijeno troje starijih osoba.

Uzeir Bulutović i Mušan Husović su ubijeni pre nego što su ubačeni u kuću koja je potom zapaljena, dok je Fatima Sarač pronađena mrtva, svučene odeće i polomljenih ruku. Ostali stanovnici su u strahu za svoje živote pobegli iz sela a njihova imovina je uništena i zapaljena.

Fond za humanitarno pravo je 2006. godine podneo krivičnu prijavu protiv nepoznatih pripadnika Vojske Jugoslavije za zločin u Kukurovićima. Predmet je prosleđen Tužilaštvu za ratne zločine, pred kojim je i dalje u fazi istrage.

Inicijativa je ocenila da je sramotno da i posle 15 godina od pokretanja istrage nema ni optužnice za ovaj zločin, dok su zahtevi porodica žrtava za dobijanje statusa civilnih žrtava rata odbijeni zbog diskriminatornog pravnog okvira.

Tagovi