in

Sve više nasilja nad ženama u Kragujevcu

Policiji su tokom 2021. godine u Kragujevcu prijavljena 652 slučaja nasilja nad ženama, ali se pretpostavlja da je njihov broj znatno veći, jer o tome ne postoji jedinstvena evidencija rekla je koordinatorka Savetovališta Oaza sigurnosti u Kragujevcu Vera Simić.

Ona je navela da u Kragujevcu gradu nije bilo slučajeva nasilja sa smrtnim ishodom, ali je naglasila da je prijavljenih slučajeva veoma „upozoravajući“.

Broj prijavljenih slučajeva nasilja je samo vrh ledenog brega koji ukazuje da je nasilje nad ženama i dalje veoma rasprostranjeno, ali i dalje mnogi slučajevi ostaju skriveni od javnosti, rekla je Simić.

Ona je objasnila da postoji više razloga zbog kojih žene prikrivaju da su žrtve nasilja, ali da su dominantni strah od nasilnika, osećaj sopstvene krivice i želja za očuvanjem porodice.

Strah od nasilnika je na prvom mestu, jer on konstantno zastrašuje žrtvu pretnjama, ucenama i pritiscima. Potom sledi osećaj sramote, jer žene često smatraju da su one krive za ponašanje nasilnika i treći uzrok je njihova želja da po svaku cenu očuvaju porodicu, navela je Simić.

Ona je ocenila da su u Srbiji u protekle dve decenije stvoreni uslovi za institucionalno delovanje u rešavanju problema nasilja nad ženama.

“Imamo zakonski okvir, imamo institucije, u većim gradovima poput Kragujevca postoje savetovališta i sigurne kuće za žrtve nasilja, tako da možemo brzo da reagujemo i zaštitimo žrtve”, rekla je Simić.

Ona je naglasila da, i pored toga, boorba protiv nasilja nad ženama nije završena i da je Srbija daleko od željenog cilja.

“I dalje imamo visok stepen tolerancije prema nasilju i trebalo bi ozbiljno da se radi na podizanju svesti da je svako nasilje apsolutno neprihvatljivo”, poručila je Simić.