in

Svaki sat i sekund treba da bude posvećen deci

Deca su naša snaga, ponos i budućnost i zato svaki dan treba da bude posvećen deci i borbi za njihovu sigurnu i zdravu budućnost, poručila je na Svetski dan deteta, u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević.

Kako je saopštilo Ministarstvo, deca iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine su na balonima ispisivala poruke sa svojim željama, a potom su ih puštala, zajedno sa Darijom Kisić Tepavčević.

„Na današnji dan moramo da napomenemo i opomenemo sve nas da nije samo jedan dan – dan deteta, da svaki dan, svaki sat, svaki sekund, treba da bude posvećen deci i borbi za njihovu sigurnu i zdravu budućnost“, naglasila je Kisić Tepavčević.

Ona je ukazala da je zaštita prava deteta jedan od prioriteta Ministarstva, dodaši da deca treba da znaju da je njihova država uz njih i da će sve učiniti da imaju zdravu i sigurnu budućnost.

Kako je rekla, Srbija se, kada su u pitanju deca na rezidencijalnom smeštaju, nalazi među zemljama koje imaju najnižu stopu u Evropi, budući da se 90 odsto dece bez roditeljskog staranja nalazi u hraniteljskim porodicama, a 10 odsto u različitim privremenim smeštajima.

Ministarstvo je u saradnji sa UNICEF sprovelo čitav niz aktivnosti da se deca koja se nalaze u različitim insituticijama i domovima za privremeni smeštaj, uzrasta do tri godine, što pre smeste u porodično okruženje, ukazala je Kisić Tepavčević i dodala da se aktivno radi i na merama usmerenim ka mladim ljudima koji su na smeštaju, da se osamostale i integrišu u društvo.