in

Suspendovana predsednica suda u Mitrovici nakon što je bila kod Vučića

Sudski savet Kosova odlučio je da suspenduje predsednicu Osnovnog suda u Mitrovici Liljanu Stevanović.

Stevanović je suspendovana nakon što je prisustvovala sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

„Savet je nastavio sastanak sa dve zatvorene tačke za razmatranje obaveštenja AGJ.br.93/2022 predsednika Osnovnog suda u Mitrovici i formiranje istražnog veća za disciplinski slučaj br. AD/KJK/07 /2022/GJTHPR-AD/GJTHPR.nr.12/2022, u kom slučaju je odlučio da suspenduje predsednika Osnovnog suda u Mitrovici, L.S, do sledeće odluke“, kaže se u obaveštenju suda.

Sudski savet Kosova reagovao je u sredu nakon izveštaja da je Stevanović prisustvovala sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Reakcija SSK usledila je nakon sto je ministarka pravde Albulena Hadžiju na konferenciji za novinare pozvala SSK da preduzme mere prema predsednici Osnovnog suda u Mitrovici.

Prema članu 7, Zakona o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca, utvrđeno je da ako se dokaže da su sudije ili tužioci učinili disciplinske prekršaje, mogu im se izreći disciplinske mere –

nejavna pismena opomena, javna pismena opomena, opomena, privremeno smanjenje plate do pedeset odsto u trajanju do jedne godine, privremeni ili trajni premeštaj u drugi nižestepeni sud ili tužilastvo ili težu meru, predlog za razrešenje.

Tagovi