in

Srbija dobija sistem za rano upozoravanje na nuklearni akcident

Srbija će u cilju unapređenja sistema za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident nabaviti 33 merne stanice koje će biti raspoređene na teritroriji cele Srbije, u skladu sa postojećim rizicima, saopštio je Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost.

Ta nabavka je u okviru međunarodnog projekta Evropske komisije za unapređenje sistema za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident, u kojem Direktorat učestvuje od 2021. godine.

„Imajući u vidu da zemlje u susedstvu poseduju aktivne nuklearne elektrane, kao i da je planirana i izgradnja novih nuklearnih reaktora u Mađarskoj, instalacijom novog sistema biće unapređen i sistem obaveštavanja o nuklearnom ili radiološkom akcidentu. Ovo će poboljšati mehanizam za pravovremeno donošenje odgovarajućih mera za zaštitu stanovništva i životne sredine od štetnog uticaja jonizujućeg zračenja“, navodi se u saopštenju. Postojeći sistem za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident u nadležnosti Direktorata uspostavljen je 2007. godine i čini ga mreža od devet mernih stanica.

U skladu sa Zakonom o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, između ostalog, prati nivo radioaktivnosti, njegove promene, procenjuje njegov uticaj na stanovništvo i životnu sredinu i daje uputstva o primeni odgovarajućih mera.

Tagovi