in

Smanjuju se gužve na šalterima sudova

Na Portalu eUprava dostupne su nove usluge i to Uverenja o vođenju krivičnog postupka za fizička i pravna lica, kao i izdavanje Uverenja iz kaznene evidencije pravnih lica, saopšteno je iz Kancelarije za informacione tehnologije i eUpravu Vlade Srbije.

„Omogućavanje elektronskih usluga eUverenja je važan korak u rasterećenju već preopterećenih sudova i utiču na smanjenje gužvi na šalterima. Sudovi će moći vreme koje uštede zahvaljujući ovim uslugama da iskoriste za efikasnije rešavanje predmeta i sudskih sporova“, navodi se u saopštenju.

Tokom predstavljanja nove usluge – eUverenja, u Drugom osnovnom sudu u Beogradu, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da digitalizacija javne uprave predstavlja efikasan način u borbi protiv korupcije i njene transformacije u ekonomičan i transparentan servis građana, a zajedno sa vladavinom prava to je i jedan od prioriteta Vlade.

„To je takođe u skladu i sa brojnim aktivnostima u okviru poglavlja 23, kao i radu na implementaciji Strategije razvoja pravosudja 2020-2025. Upravo usluge elektronske uprave nam omogućavaju jačanje pravne sigurnosti kroz transparentnost svake procedure koja se odvija na elektronski način“, rekla je ona.

Direktor Kancelarije za eUpravu Mihailo Jovanović kazao je da od danas, građani i kompanije protiv kojih se ne vodi krivični postupak neće više morati da posećuju tri različita šaltera sudova da bi dobili ova uverenja, nego će moći na Portalu eUprava da ih naruče i da ih dobiju ili u eSanduče ili poštom na svoju adresu.

Izvor: Tanjug

„Ove usluge predstavljaju još jedan primer u kojoj javna uprava izlazi u susret građanima, bori se protiv prepreka i trudi da bude inovativna, brža i prilagodljiva. Elektronska uverenja o vođenju krivičnog postupka i elektronska uverenja iz kaznene evidencije pravnih lica predstavljaju najsofisticiranije usluge eUprave jer građani završavaju sve poslove sa sudovima putem interneta“, rekao je Jovanović.

Uverenje o vođenju krivičnog postupka predstavlja dokument kojim se dokazuje da se protiv građana vodi ili ne vodi krivični postupak i istraga pred osnovnim, višim sudovima i javnim tužilaštvima, posebnim odeljenjima za organizovani kriminal, Odeljenjem za ratne zločine i posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije.

„Da bi se podneo zahtev dovoljno je da građanin bude registrovan korisnik Portala eUprava i da je prijavljen korisničkim imenom i lozinkom, kao i da nakon podnošenja zahteva elektronski plati taksu na osnovu naloga za uplatu koji će se generisati iz sistema sa jedinstvenim pozivom na broj, a postoji i opcija oslobađanja plaćanja ukoliko na istu ostvarujete pravo“, piše u saopštenju.

Nakon što uplata bude evidentirana, zahtev se šalje nadležnom sudu koji ima rok od osam dana da odgovori na zahtev.

„Sva uverenja se šalju u eSanduče, a ukoliko je građanin na formi zahteva označio da želi i šampani primerak uverenja, isti može da preuzme u nadležnom sudu. Građanin se o svakoj promeni statusa svog zahteva obaveštem putem sms-a i/ili imejla“, dodaje se u saopštenju.