in

Savet REM izbegava da utvrdi da Pink i RTS krše zakon

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je da Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) “pravnom fintom” izbegava utvrđivanje kršenja zakona televizije Pink i Radio televizije Srbije pri praćenju aktivnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

BIRODI je u saopštenju naveo i da mu još uvek nije dostavljena odluka Saveta REM.

„Savet REM je današnjom odlukom izbegao zakonsku obavezu da na upućene prijave (u skladu sa svojom metodologijom) utvrdi da li su pružaoci medijskih usluga RTS i TV PINK tokom izveštavanja o predsedniku Republike u centralnim informativnim emisijama od 1.9. do 30.9.2021. prekršili član 47. Zakona o elektronskim medijima“, naveo je BIRODI.

BIRODI je naveo da je njegov periodični monitoring medija pokazao da stepen pozitivnog predstavljanja predsednika Srbije u dnevnicima RTS (86 odsto) i Pinka (94 odsto) predstavlja način izveštavanja koji „pre liči na reklamiranje, a ne izveštavanje“.

Objašnjava se da je zato upućena prijava REM da shodno svojoj obavezi i metodologiji utvrdi da li prekšen član 47 u delu objektivnosti i potpunosti informisanja.

„Umesto precizne analize medijskog izveštavanja, dva navedena pružaoca medijskih usluga koja bi potvrdila ili demantovala nalaze BIRODI, Savet REM se opredelio za pravnu fintu kako bi izbegao analizu“, navodi se u saopštenju.

Ističe se i da se Savet REM tom prilikom pozvao na stav da „prekomerno pozitivno predstavljanje“ nije zakonska kategorija i da nemaju obavezu da pokrenu postupak.

„Ovim odgovorom Savet REM je pokazao da nema metodologiju koja prati poštovanje člana 47, odnosno da ne želi da se stara o primeni bazičnog zakona u oblasti elektronskih medija“, naveo je BIRODI.

Dodaje se i da je „prepozitivno izveštavanje pružaoca medijskih usluga o nekom akteru pokazatelj neobjektivnog i nepotpunog informisanja, odnosno indikacija da se krši Zakon o elektronskim medijima, član 47“.

„Ovakav odgovor može biti indikativan i kada je u pitanju (ne)spremnost REM da analizira izveštavanja medija tokom izbornog perioda, gde je merenje tonaliteta izveštavanja (pozitivan, neutralan i negativan) preuzeta i potpisana obaveza na oba koloseka“, dodao je BIRODI.

BIRODI je najavio da će, po dobijanju zvaničnog odgovora, pokrenuti adekvatne sudske postupke u borbi da se u Srbiji uspostavi monitoring medija, koji je propisala kancelarije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Objašnjeno je da „to znači merenje i vremena zastupljenosti i tonaliteta izveštavanja“.