in

Romi i dalje jedna od najranjivijih društvenih grupa

Proces inkluzije napreduje, ali ne onim tempom koji bismo želeli da vidimo, Romi su i dalje jedna od najranjivijih društvenih grupa i nažalost, diskriminisani su na svim nivoima, izjavio je predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.

Dačić je na predstavljanju Nacionalne Strategije za socijalno uključivanje Romkinja i Roma u Srbiji 2022. – 2030. u parlamentu istakao da su Romi, uprkos tome što se mnogo napora ulaže u poboljšanje njihovog položaja, i dalje ugroženi čak i kada je reč o poštovanju osnovnih građanskih prava.

Na državnom nivou imamo sve odluke neophodne da bismo uspešno vodili socijalno uključivanje

Roma i Romkinja što je jedan od prioriteta Vlade Srbije u ključnim strateškim dokumentima u procesu evropskih integracija, rekao je on.

Stalna briga o položaju Roma je naša obaveza i naš zajednički zadatak, kao odgovornog društva, poručio je Dačić i pozvao da svi zakoni i donete strategije donesu napredak u praksi.

Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić rekla je da su svi ljudski identiteti promenjivi, odnosno da svaki identitet čovek može izmeniti, čak i poli rod, ali jedino ne može izmeniti mesto i dan rođenja.

Taj jedini identitet je pojedinim Romima uskraćen, ukazala je ona.

Prema njenim rečima, Strategija je rađena po principu “Ništa o Romima bez Roma za stolom” i to u cilju da se slova sa hartije pretvore u dela i da se Romi uključe u proces odlučivanja o njima samima.

Čomić je ukazala da se u Strategiji prvi put pominju termini – ciganizam i anticiganizam i da se tom zabranom teži da Srbija postane čovečnije društvo, što se želi postići Strategijom 2030.

Predsednik Nacionalnog saveta Roma Dalibor Nakić je rekao da Rome zanima kako će se Strategija sprovesti i u kojoj meri.

Naveo je da u Evropi živi 10 miliona Roma i da je sreća da romsko pitanje nije prepušteno državama već se rešava na nivou Unije, koja je jedan od vodećih donatora Srbije za unapređenje položaja Roma.

Prema njegovim rečima, taj dokument tretira ciganizam kao rasizam u cilju eliminisanja diskriminacije u srpskom društvu.

On je ukazao da je poboljšana politička zastupljenost Roma u Srbiji, da su do sada bila dva narodna poslanika, dva državna sekretara, kao i poslanici u pokrajinskom parlamentu, a da očekuje da će ih u novim sazivima biti i više.