in

Rešavanje svih otvorenih pitanja za trajno pomirenje u regionu

Rešavanje svih otvorenih pitanja za trajno pomirenje u regionu

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je na 49. zasedanju Saveta za ljuska prava Ujedinjenih nacija da Srbija nastoji da doprinese trajnom pomirenju u regionu kroz konstruktivno rešavanje svih otvorenih pitanja.

„Događaji devedesetih godina obeležili su region iz kog dolazim. Srbija u najboljoj veri nastoji da doprinese ostvarenju trajnog pomirenja kroz konstruktivno postavljanje u rešavanju svih otvorenih pitanja i posvećenost jačanju regionalne saradnje“, kazao je Selaković putem video linka i naglasio da Srbija posebnu pažnju posvećuje utvrđivanju sudbine nestalih lica.

Ministar je ukazao da se rešavanje tog pitanja često politizuje, ali da je Srbija posvećena rešavanju sudbine nestalih lica, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

On je naveo da se prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta od prethodne godine, u regionu kao nestalo još uvek vodi 9.925 lica, od čega 1.621 na Kosovu, 1.964 u Hrvatskoj i 6.340 u Bosni i Hercegovini.

Srbija već dugi niz godina ukazuje na značaj pronalaženja trajnog i održivog rešenja za lica koja se nalaze u dugotrajnom raseljenju, kako izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako i interno raseljenih sa Kosova, naveo je.

“Srbija je među zemljama sa najvećim brojem interno raseljenih u Evropi, radi se o licima srpske i drugih nealbanskih nacionalnosti, prinuđenim da napuste svoje domove na Kosovu i Metohiji”, kazao je Selaković i napomenuo da se održiv povratak procenjuje na manje od tri odsto, prvenstveno usled bezbednosnih pritisaka na povratnike.

Dodao je da je u pronalaženju trajnih rešenja za izbeglice i interno raseljene, neophodno omogućiti ravnopravan izbor između lokalne integracije i povratka u mesto porekla.

“Za to u mestu porekla moraju biti ispunjeni elementarni uslovi u smislu lične i imovinske bezbednosti, vladavine prava i odsustva diskriminacije”, rekao je ministar.

Selaković je poručio da migrantska kriza dodatno naglašava međuzavisnost ljudskih prava i humanitarnih pitanja, ali i podvukao da joj je Srbija, kao zemlja na balkanskoj ruti, pristupila s najvećom humanošću u pružanju utočišta licima koja su se našla u situaciji migranata, uz obezbedhivanje međunarodne zaštite, u skladu s principom nediskriminacije, navodi se u saopštenju.

“Srbija je iskreno posvećena ispunjavanju obaveza preuzetih ratifikovanjem ugovora o ljudskim pravima UN”, istakao je Selaković i dodao da naša zemlja redovno podnosi izveštaje ugovornim telima, kontinuirano radi na primeni prihvaćenih preporuka.