in

Propisano da se navode svi prihodi

“U skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije propisano je da se u izveštaju o imovini i prihodima navode svi prihodi”, odgovor je Agencije za sprečavanje korupcije na pitanje N1 da li su zvaničnici sa Kosova, koji rade u kosovskim institucijama, u obavezi da srpskoj Agenciji za sprečavanje korupcije prijavljuju prihode iz kosovskog sistema.

Pitanja smo Agenciji uputili tokom rada na priči o imovini ministra za zajednice i povratak u Vladi Kosova Gorana Rakića. Naime, prema dostupnim podacima na intrernet stranici srpske Agencije, on je prijavio pozicije direktora Javnog komunalnog preduzeća Standard i asistenta u nastavi na Visokoj ekonomskoj školi strukovnih studija Peć, kao i prihode od oko 64.500 i 27.900 dinara po osnovu jedne odnosno druge pozicije.

Na ovom sajtu nisu dostupni podaci o njegovoj imovini.

Sa druge strane, na sajtu kosovske Agencije za borbu protiv korupcije u poslednjem prijavljivanju imovine, pored funkcija koje je tada obavljao, Goran Rakić prijavio je tri stana vrednosti 25.000, 30.000 i 40.000 evra, plac od 9,5 ari vrednosti 350.000 evra, auto grand čiroki vrednosti 10.000 evra.

Srpsku Agenciju smo pitali za imovinu ministra Rakića i da li, osim informacija dostupnih na njihovom sajtu, ima još nekih prijavljenih funkcija.

„Na internet prezentaciji Agencije za sprečavanje korupcije u Registru javnih funkcionera i Registru imovine i prihoda javnih funkcionera objavljene su i ažurirane javne funkcije Gorana Rakića, na osnovu podnetih obaveštenja organa javne vlasti o stupanju i prestanku javne funkcije, kao i izveštaja o imovini i prihodima imenovanog“ navodi se u odgovoru Agencije za sprečavanje korupcije.

Na pitanje o prijavi prihoda koje Rakić ima u kosovskim institucijama iz Agencije navode da „svi podaci koji su javni u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije objavljeni su na interent prezentaciji Agencije“.

„Goranu Rakiću, direktoru JKP Standard Kosovska Mitrovica, Agencija je izrekla meru upozorenja zbog nepodnošenja izveštaja o imovini i prihodna u zakonom propisanom roku po imenovanju na navedenu javnu funkciju“, navode iz agencije, upitani o postupku koji je pokrenut protiv ministra u Vladi Kosova.

Naime, Agencija je postupak protiv Rakića i još četiri funkcionera sa Kosova pokrenula nakon što je istraživački portal CINS pisao da pojedini funkcioneri sa Kosova srpskoj Agenciji za sprečavanje korupcije ne prijavljuju svoju imovinu i prihode.

CINS je maja 2020. godine ukazao da u registru srpske Agencije nema podataka o funkcionerima sa Kosova a izveštaj za ministra Rakića je, prema podacima sa sajta Agencije, podnet 15. juna 2020. godine.