in

Promena Ustava bi trebalo da pomogne otklanjanju uticaja na sudove

Kao članica Saveta Evrope (SE) i Ujedinjenih nacija (UN), Srbija je obavezana da preispituje odredbe svog Ustava sa ugovorima koje usvajaju te međunarodne organizacije, rekla je Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM.

Ona je ocenila da se značaj potencijalne izmene Ustava ogleda u usaglašavanju odredbi najvišeg pravnog akta Srbije sa međunarodnim ugovorima, radi bolje zaštite ljudskih prava i otklanjanja mogućnosti da se odredbe tumače na različite načine.

Ta promena trebalo bi da pomogne otklanjanju političkih uticaja na izbor i funkcionisanje sudova i javnog tužilaštva, objasnila je Golubović na vebinaru „Internacionalizacija nacionalnih pitanja – Izmene ustava kroz međunarodne odnose“.

Prema njenim rečima, u predlogu izmene Ustava preporučuje se ukidanje probnog trogodišnjeg mandata sudija koje se prvi put biraju na pravosudne funkcije.

Ta odredba se zasniva na pravu na nezavisnog sudiju, koje je element prava na pravično suđenje garantovano Ustavom.

Golubović podsetila da je u maju ove godine Srbija prvi put dobila jasne sugestije Evropske komisije (EK) o izmeni Ustava, kada je prepoučeno da Narodna skupština sprovede javnu raspravu i oformi radnu grupu sa stučnjacima iz oblasti ljudskih, ustavnog i uporednog prava i da se konsultuje sa civilnim društvom.

Kada je u pitanju nezavisnost sudstva, Golubović je naglasila da je predlog da se iz Visokog saveta sudstva izostave članovi koji su tu po položaju, odnosno oni koji su u Vladi, i da budu zamenjeni sudijama koje biraju sudije upoznate sa stručnošću, kredibilitetom i intergritetom onih o kojima se odlučuje.

Golubović je ukazala da taj predlog struke nije u potpunosti uvažen, već će se u tom telu naći i istaknuti pravnici, a ne samo sudije.

„Ipak, postavlja se pitanje ko će odlučivati ko je istaknuti pravnik i po kom osnovu“, zaključila je predstavnica YUCOM.

Profesorka Pravnog fakulteta Ivana Krstić podsetila je da Ustav Srbije sadrži prilično dobar katalog ljudskih prava koji je usaglašen sa međunarodnim pravom.

Ona je poručila da je važno da se poštuju uredbe iz međunarodnih ugovora koje smo usvojili i implementirali u Ustav i zakone.

Vebinar je organizovao Centar za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Platformom organizacija za saradnju sa Mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava.