in

Preminuo akademik Vojislav Marić

Akademik Vojislav Marić redovni član Odeljenja za matematiku, fiziku i geo-nauke Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), preminuo je u 91. godini u Novom Sadu.

Kako je SANU saopštio, ostavio je značajan trag u oblasti matematičke analize, a mnogo je doprineo i u razvitku nastave i naučnog rada iz oblasti matematike na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1952. godine, a doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1957.

Od 1955. godine do penzije prošao je sva zvanja na Univerzitetu u Novom Sadu. Za redovnog profesora na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu izabran je 1971. godine.

Za svoj rad nagrađen je Poveljom sa plaketom novosadskog Univerziteta 1955. godine i zahvalnicom Fakulteta 2000. godine.

Za dopisnog člana Vojvođanske akademije nauka (VANU) izabran je 1987. godine, za dopisnog člana SANU 1991, a za redovnog člana SANU 2000.

Bio je član Evropske akademije nauka i umetnosti u Salcburgu i Akademije nelinearnih nauka iz Moskve.

Akademik Marić je bio gostujući profesor na više univerziteta u svetu.

Nosilac je Oktobarske nagrade Novog Sada (1971), Nagrade oslobođenja Vojvodine (1989), Povelje sa plaketom i Nagrade (plakete) za životno delo Udruženja univerzitetskih profesora i naučnika Srbije (2002).

Tagovi