in

Predstavnički dom parlamenta BiH podržao ukidanje akciza na gorivo

Predstavnički dom parlamenta BiH podržao ukidanje akciza na gorivo

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je izmene Zakona o akcizama u BiH, kojim se ukidaju akcize na naftne derivate u trajanju od šest meseci.

Zakon je razmatran po hitnoj proceduri, a podržali su ga svi poslanici.

Odlukom su ukinute akcize na dizel-gorivo i ostala plinska ulja, petrolej, motorni benzin-bezolovni, motorni benzin, lož-ulje, tečni naftni plin za pogon motornih vozila, biogoriva i biotečnosti. Posle isteka šet meseci, ostavljena je mogućnost Savetu ministara BiH da svojom odlukom produži za tri meseca definisani iznos akcize.

Da bi stupio na snagu, potrebno je da ga potvrdi Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, a ukoliko se to desi doći će do pada cena svih naftnih derivata.

Većina u Predstavničkom domu parlamenta BiH nije podržala SNSD-ov predloženi zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid. Podršku ovom predlogu dalo je 16 parlamentaraca, a protiv je bilo 21.

Poslanica SNSD-a Snježana Novaković-Bursać rekla je da očekuje da će se ovim predlogom zakona smiriti političke tenzije nakon što je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo zakonsku zabranu negiranja genocida.

Predsedavajući Predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine zastupnik Naroda i pravde Denis Zvizdić je ocenio da je reč o nastavku negiranja genocida u Srebrenici. U članu 1 ovog zakona koji je predložio SNSD zabranjuje se zloupotreba pojma genocid i tim članom se propisuju krivične sankcije.

Prema predlogu zakona propisuje detaljne kazne zatvora koje mogu biti od šest meseci do pet godina onome ko omalovaži državu, entitete ili distrikt, kao i pojedince i grupe na način da ih nazove genocidnim.

Tim zakonom se predviđa i kažnjavanje imenovanih i izabranih funkcionera koji počine navedeno delo, a predložene kazane su najmanje tri godine zatvora.