in

Predškolska ustanova da upiše dete sa potvrdom o odlaganju vakcinacije

Zaštitnik građana Zoran Pašalić zatražio je od predškolske ustanove “Bucko” iz Sokobanje da dete iz tog mesta pod hitno upiše u pripremni predškolski program, iako od rođenja nije vakcinisano, jer mu je vakcinacija prema mišljenju lekara odložena na određeni period.

Kako se navodi u saopštenju, ombudsman smatra da je ta predškolska ustanova učinila propust u radu, jer je suprotno zakonu odbila zahtev za upis nevakcinisanog deteta kome je vakcinacija prema lekarskom izveštaju iz novembra 2021. godine po preporuci imunologa odložena za još tri meseca.

U postupku kontrole pravilnosti i zakonitosti rada nadležnih organa, koje je Pašalić pokrenuo po pritužbi roditelja deteta, on je utvrdio da je Ministarstvo prosvete načinilo propust jer po saznanju da dete nije upisano u predškolsku ustanovu nije preduzelo mere kako bi se ispravio propust preškolske ustanove.

Pašalić je naveo da Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima ne predviđaju da je prilikom upisa u predškolsku ustanovu potreban poseban dokument koji roditelj ili staratelj treba da priloži, ali je dodao da je za boravak deteta u kolektivu neophodna potvrda izabranog pedijatra kojom se dokazuje vakcinalni status.

Pašalić je zatražio da predškolska ustanova bez odlaganja upiše dete i da se odmah po upisu obrati Ministarstvu zdravlja, kako bi utvrdila da li potvrda koju su roditelji deteta podneli uz zahtev za upis predstavlja podobnu ispravu za boravak deteta u ustanovi, kao i da ga u roku od 15 dana obavesti o postupanju po preporukama.

Tražio je i od nadležnog ministarstva da izvrši inspekcijski nadzor u predškolskoj ustanovi “Bucko”, kako bi utvrdilo da li je izvršen upis deteta u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da ga o rezultatima nadzora obavesti u roku od 30 dana.

Tagovi