in

Poslanici izabrali Komisiju za etiku

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su Komisiju za etiku od pet članova, što je predviđeno Kodeksom ponašanja narodnih poslanika.

Članovi Komisije za etiku iz reda fakultetskog nastavnog osoblja su profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Damir Smiljanić, profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini Brankica Popović i Ivana Stojanović Prelević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Članovi Komisije iz reda državnih službenika u Službi Skupštine Srbije su diplomirane pravnice Sanja Pecelj i Svetlana Dedić.

U obrazloženju Odluke o obrazovanju Komisije za etiku, koju je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, navodi se da je osnovni razlog za donošenje Odluke izvršavanje obaveze propisane Kodeksom ponašanja narodnih poslanika.

Time se stvaraju uslovi za početak rada Komisije koja će, pored ostalog, doneti Vodič za primenu Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, sprovesti obuke poslanika o standardima koje treba slediti i poštovati kada je reč o etičkim načelima i vrednostima, a posebno načinima za upravljanje sukobom interesa poslanika.

Članovi Komisije za etiku izabrani su bez rasprave, zato što se nijedan poslanik nije javio za reč.

Pre sednice na kojoj su izabrani članovi Komisije za etiku prekinuta je sednica na kojoj su poslanici razmatrali predlog zakona o zaštitniku građana i izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Razmatranje predloženih zakona nastavljeno je posle izbora članova Komisije za etiku.

Tagovi