in

Poslanici danas o međunarodnim sporazumima

Poslanici danas o međunarodnim sporazumima

Poslanici Skupštine danas su nastavili desetu sednicu redovnog zasedanja, a na dnevnom redu je potvrđivanje tri međunarodna sporazuma.

Poslanici će razmotriti Ugovor o socijalnoj sigurnosti između Vlade Srbije i Vlade Kvebeka, potvrđivanje Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučnoj i tehnološkoj saradnji, kao i Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja.

Prošle nedelje završena je rasprava o četiri zakona među kojima je i Zakon o kulturi.

Poslanici o ugovorima sa Kvebekom, Rusijom i Amerikom

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević pozvala je poslanike Skupštine Srbije da podrže potvrđivanje ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Srbije i Vlade kanadske provincije Kvebek, koja do sada nije bila regulisana.
Ministarka je objasnila da sporazumom sa Kanadom iz 2014. godine nije obuhvaćena provincija Kvebek jer ima posebne ingerencije da zaključuje sporazume o socijalnoj sigurnosti.

„Ugovorom je uređeno ostvarivanje prava iz penzijskog, invalidskog osiguranja i zdravstvene zaštite, osiguranje od povrede na radu i profesionalne bolesti“, rekla je Kisić Tepavčević i dodala da takvi ugovori postoje sa Grčkom, Rusijom i Kinom, a očekuje se da budu potpisani sa Tunisom i Azerbejdžanom.

Ministarka je obrazložila i Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja rekavši da će se njime „olakšati procedura izvoza voća i povrća u Rusku Federaciju“.

Kisić Tepavčević je istakla da je poslednjih godina povećen broj pošiljki ka Rusiji koje podležu fitosanitarnom pregledu, pa se javila potreba za inoviranjem postojećeg sporazuma iz 1996. godine.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić rekao je u Skupštini Srbije da je protokol sa Sjedinjenim Američkim Državama o naučnoj i tehnološkoj saradnji potpisan još 2010. godine i da je danas pred poslanicima predlog da se takva saradnja produži za još deset godina.

Ružić je rekao da je važnost sporazuma isticala 21. januara ove godine, pa je SAD predložila. a Srbija prihvatila produženje.

„Glavni cilj sporazuma je razmena ideja, informacija stručnog znanja i tehnologija u miroljubive svrhe, a on daje osnovu i za razmenu istraživača, inženjera, naučnika, organizovanje seminara, sprovođenje zajedničkih istraživačkih projekara“, rekao je Ružić.

On je dodao da je sada potpisan dodatni protokol o zaštiti intelektualne svojine i da je potpisan u Idvoru, rodnom mestu Mihajla Pupina, 3. marta 2021.

Poslanici će danas razmotriti tri međunarodna sporazuma, dok je sutra izbor sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju.