in

Poplave u Tutinu i Novom Pazaru jer vlast ne ulaže u prevenciju

Predsednik Odbora Narodne stranke za zaštitu životne sredine Aleksandar Anđelković izjavio je da su se poplave u Tutinu i Novom Pazaru dogodile zbog toga što država malo ulaže u prevenciju, kao i to da postoje aktivne i pasivne mere zaštite od poplava.

„U aktivne mere spadaju pošumljavanje, biotehnički radovi u samom slivnom području, održavanje kvaliteta šuma, kao i izgradnja brana koje mogu da se koriste tako da u periodu kada nemamo dovoljno vode imamo akumuliranu vodu, kada imamo najavu da će biti obilnih padavina možemo da oborimo nivo u akumulaciji i prihvatimo taj poplavni talas i da ga onda ispuštamo nizvodno“, rekao je Anđelković.

Pasivne mere su regulacije reka, naveo je Anđelković i dodao da ne veruje da se nešto preduzelo iz pouka izvučeni iz poplave 2014. govine.

„Kod nas su se sredinom prošlog veka radile regulacije koje i danas važe. Da li treba da se radi njihova revizija je već pitanje za nadležne“, rekao je Anđelković.

Povodom poplava u Tutinu i objekta koji je izgrađen na reci, Anđelković je objasnio je potrebno pokrenuti krivični postupak protiv svih odgovornih koji su svojim činjenjem ili nečinjenjem ugrozili bezbednost ljudi i imovine – vodoprivredne inspekcije, građevinske inspekcije, svih javnih preduzeća koja su dala saglasnost, direktora i predsednika opštine.

„Uklanjanje objekta, vraćanje korita reke u prvobitno stanje, nadoknada štete svima koji su štetu pretrpeli, oduzimanje licenci za rad na najmanje 10 godina svim učesnicima. Ako se utvrdi da je sa umišljajem i organizovano, onda i zatvorske kazne“, rekao je Anđelković.

Tagovi