in

Pomeriti fokus sa neproduktivnih pregovora Beograda i Prištine

Pomeriti fokus sa neproduktivnih pregovora Beograda i Prištine

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je da umesto neproduktivnih pregovora Beograda i Prištine fokus treba da bude na primeni zakona koji garantuju autonomiju srpske zajednice na Kosovu.

„Srpska lista, kao dominantna politička snagu na nivou srpske zajednice, treba da se vrati u institucije Kosova i skladno Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o međuopštinskoj saradnji, koji daju zakonsku osnovu za fomriranje Zajednice opština sa srpskom većinom kao instrumenta autonomije, iniciraju njeno formiranje“, naveo je BIRODI u svojoj analizi.

Ta organizacija je navela da ta dva zakona čine pravni osnov za primenu Briselskog sporazuma i da su ugrađena u njega, a da ih Ustavni sud Kosova nikada nije proglasio antiustavnim.

„Primenom ova dva zakona ostvario bi se na Ustavu i zakonu garantovani nivo autonomije srpske zajednice na Kosovu. Sprovođenje ovih zakona bi bili deo uslova članstva Kosova u EU u okviru Poglavlja 23, 24 i 35“, smatra BIRODI.

Takođe se ocenjuje da bi Vlada Kosova trebalo da postupi u skladu sa tim zakonima i srpskoj zajednici omogući autonomiju u oblasti bezbednosti, zdravstva, školstva, kulture i verskog nasleđa, kao i saradnju opština sa srpskom većinom sa opštinama i institucijama u Srbiji.

„EU treba da prekine sa pristupom ‘bitno je da se ne biju’, to jest dovoljno je da Srbija i Kosovo u nedogled pregovaraju o prepakovanim verzijama Ahtisarijevog plana… Kosovski problem je, između ostalog, posledica izostanka procesa EU integracija Srbije i Kosova“, naveo je BIRODI.

Tagovi