in

Policija sprovodi torturu, uslovi gori u pritvoru nego u zatvoru

Policija sprovodi torturu, uslovi gori u pritvoru nego u zatvoru

Izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Sonja Tošković kaže, povodom izveštaja Komiteta Saveta Evrope za prevenciju mučenja i nehumanog postupanja i kažnjavanja, da je to najkritičniji izveštaj do sada. “Dokumentovani su različiti vidovi mučenja, to je kontinuitet, što je zabrinjavajuće. Konstatovano je da srpska policija sporovodi torturu i da to nije izolovani slučaj, da je u pitanju kultura ponašanja, posebno policajaca kriminalističke policije”, rekla je Tošković. Advokat i nekadašnji zamenik ombudsmana Miloš Janković ističe da se ponavlja ono što je postojalo u prvom izveštaju Saveta Evrope. “Mnoge stvari su konstatovane kao pojava koja ne ide u dobrom pravcu, mučenje se ponavlja, zaštitnik građana je pokušao da doprinose postupanju policije i drugih ustanova kako bi došlo do unapređenja. Uputili smo na hiljade preporuka, poražavajuće je da nismo dovoljno odmakli. Imali smo konstatacije da je došlo do nekog unapređenja u zatvorskom sistemu, zapažanja su zapanjujuća. Kada je pritvor u pitanju, a to je samo mera, daleko su gori uslovi u pritvoru nego u zatvoru, onaj ko je osuđen ima bolje uslove života nego onaj za koga se ne zna da li je kriv”, ocenio je Janković.

Tošković je dodala da je se u nekim slučajevima u Beogradu koristila metoda udaranja pesnicama, a da su se koristili i elektrošokovi.

„U Beogradu je pronađen kanister i akumulator, utvrđeno je da se na taj način sprovodila tortura da bi policija dobila informacije. Povezivali su i mučili ljude, na grudnom košu, genitalijama, na jeziku su korišćeni elektrošokovi. Beogradski centar za ljudska prava pruža pomoć onima koji su bili izloženi tome, imamo nekoliko slučajeva koje vodimo. Mogu da se pokrenu postupci, preventiva je važnija, nećemo iskoreniti to samo na sudu, drugi metod je prevencija i postoji niz preporuka koje naša policija i državni organi treba da sprovode“, kazala je Tošković.

Janković je rekao da je pitanje da li želimo vladavinu prava ili ne i da li shvatamo ovo samo kao puku formu.

“U izveštaju se naglašava da je problem u kulturi, pitanje je ne šta radi počinilac, nego oni koji su odgovorni. Kada su bili protesti, svi smo bili svedoci, policajci su bili spremni da mladiće koji sede brutalno udaraju palicama, da šutiraju u glavu neka lica. Direktor policije je rekao da je policija postupala u skladu sa zakonom, to isto rukovodstvo je na ulicu izvelo policiju bez obeležja, sada imamo veliki broj sporova gde ne možete da utvrdite ko su bila ta lica, onda tužilac kaže ‘mi ne možemo da utvrdimo ko je to bio’. Praktično kada govorimo o ishodimo borbe, tu su jako mali pomaci”, kazao je Janković.

I Sonja Tošković se osvrnula na julske proteste iz 2020. godine.

“Tokom julskih protesta je bilo mnogo policije bez obeležja. Ljudi mogu da povedu postupke, važno je da se kaže da su oni policajci, za koje je utvrđeno da se sprovodili protivzakonite mere, dobili uslovne kazne, u 90 odsto slučajeva. Nema ishoda julskih protesta, bilo je više od 30 prijava, problem je što su to i dalje NN lica i što ne može da se uvrdi njihov identitet, tužioci se nisu odlucčivali da povedu postupak. Nismo imali ishod kakav smo očekivali”, ocenila je Tošković.