in

Pojedini predstavnici sindikata pokušavaju da omalovaže rezultate firme

Povodom najave štrajka od strane četiri sindikata u HK Krušik, saopštenjem za javnost oglasilo se rukovodstvo holdinga. U saopštenju se navodi da je aktuelni menadžment maksimalno posvećen Krušiku i nije spreman da preuzme odgovornost za „sindikalno-politički” eksperiment. U saopštenju se prvo navodi da je vest o najavljenom štrajku objavljena na lokalnom portalu, ali i još nekoliko medija, koji se već poduže trude da uruše ugled Krušika.

“Menadžment fabrike najmanje jednom mesečno realizuje sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, u nadi da oni svakom lojalnom i posvećenom zaposlenom iskreno i verodostojno prenose najvažnije informacije dobijene od aktuelnog rukovodstva o stanju i poslovanju fabrike. Iako detaljno upoznati sa svim ključnim koracima koji se preduzimaju u cilju očuvanja Krušika i zaustavljanja njegovog daljeg urušavanja, pojedini predstavnici reprezentativnih sindikata, koristeći ucene i primetnu podršku dela političkih oponenata, pokušavaju da omalovaže postignute rezultate u Krušiku i spreče aktivnosti koje vode ka opоravku i stabilizaciji fabrike”, stoji u saopštenja rukovodstva „Krušika“.

U saopštenju se dalje kaže da aktuelni menadžment se suočava sa ozbiljnim izazovima, velikim obavezama i odgovornostima i samo uz nesebičnu podršku lojalnih zaposlenih može osvariti visoko postavljene ciljeve.

Komentarušići preveliki broj zaposlenih u glavnom na odredjeno vreme, rukovodstvo ne govori o partijdskom zapošljavanju već za ovu pojavu okrivljuje sindikate.

“Evidentno je da su pojedini sindikalni predstavnici i pojedini rukovodioci zapošljavali čitave familije koristeći moto ‘Nema mnogo zaposlenih samo je rukovodstvo nesposobno da ih uposli’. Takvom politikom, u Krušiku se za nepune tri godine brojno stanje sa oko 1.400 povećalo na preko 3.200 zaposlenih. Sve to je neminovno pratilo enormno izdvajanje za plate, nenamensko trošenje avansa, galantno plaćanje raznovrsnih sindikalnih zadovoljstava, kašnjenja u realizaciji ugovora itd”, dodaje se u saopštenju.

Tagovi