in

Ostvarenje prava i zaštita žrtava krivičnih dela prioriteti države

Ostvarenje prava žrtava zločina jedan je od naših prioriteta, izjavila je ministarka pravde Maja Popović, tokom konferencije za novinare organizovane povodom 22. februara – Evropskog dana žrtava krivičnih dela.

Maja Popović je navela da unapređenje položaja žrtava i svedoka u krivičnopravnom sistemu zahteva jedinstven pristup državih organa i nevladinih organizacija.

Najzahtevniji korak je uspostavljanje mreže službi za podršku žrtvama na teritoriji cele Srbije, ocenila je Maja Popović.

Šef Delegacije Evropske unije u Beogradu Emanuele Žofre izneo je podatak da su godišnje 75 miliona građana EU žrtve zločina.

Mnoge žrtve ne znaju svoja prava ili se plaše da prijave zločin, zbog čega krivična dela ostaju nekažnjena, rekao je Žofre.

On je izjavio da Srbija sprovodi reforme, ali da je put ka garantovanju prava žrtava dug i kompleksan.

Bekim Dodić iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije je rekao da je MUP formirao radnu grupu čiji je zadatak pružanje podrške žrtvama.

Pripremljen je niz normativnih akata, koji su obavezna instrukcija prilikom pristupa žrtvama. Cilj je da se omogući efikasno ostvarenje prava na informisanje i zaštitu žrtava, naveo je Dodić.

Zamenica republičkog javnog tužioca Tamara Mirović izjavila je da su napravljeni veliki pomaci i da je prihvaćen stav da žrtve i svedoci krivičih dela više nisu samo izvor informacija u pravosudnom postupku, već da imaju specifične potrebe, zbog doživljene traume.

Efikasno vođenje krivičnog postupka u velikoj meri zavisi od toga koliko su žrtve i svedoci upoznati sa svojim pravima i kako ih mogu efikasno ostvariti, ocenila je Tamara Mirović.

Ona je iznela podatak da je za protekle dve godine 265 svedoka ispitano putem konferencijskih poziva, uz korištenje savremene video opreme, pošto su imali status posebno osetljivih očevidaca.

Sudija Višeg suda u Beogradu Olivera Đurić je ocenila da je zaštita oštećenih važna za efikasnost okončanja sudskog postupka.

Početkom prošle godine je u beogradskoj Palati pravde otvorena posebna prostorija, opremljena najmodernijom videom opremom, za ispitivanje svedoka, uključujući maloletnike i žrtve i svedoke ratnih zločina. Zahvaljujući tome je ostvareno više od 250 konferencijskih poziva, izjavila je Olivera Đurić.

Sudija Višeg suda u Novom Sadu Ivana Josifović je navela da su stvoreni uslovi da se krivični postupak fokusira na oštećenog i poštovanje njegovih prava.

Važno je posvetiti pažnju pravima svedoka krivičnih dela, kako bi se osećali bezbednso, rekla je Ivana Josifović.