in

Od početka godine Valjevci 57 dana udisali vazduh štetan po zdravlje

Od početka godine Valjevci 57 dana udisali vazduh štetan po zdravlje

U prvoj nedelji marta, prema podacima Lokalnog odgovora u okviru projekta “Aero Alarm”, vazduh je u Valjevu četiri dana imao karakteristike veoma loš i tri dana loš. Od početka godine Valjevci su 57 dana udisali vazduh štetan po zdravlje.

Najviša srednja dnevna koncentracija u utorak, 1. marta, suspendovane PM10 čestice 94,96 µg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena u sredu 2. marta u vrednosti 59,23 µg/m3. Istog dana u 19 časova zabeležena je maksimalna satna koncentracije u vrednosti od 213,62 µg/m3 za suspendovane PM10 čestice i 126,55 µg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe, stoji u izveštaju Lokalnog fronta Valjevo.

„Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva. Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu)“, navode.

U nedelju, 6. marta po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 57 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 µg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Prema podacima merenja vazduh u februaru 2022. podjednako zagađen u odnosu na isti period 2021. godine.

Tagovi