in

Od početka godine, u Valjevu 52 dana vazduha štetnog po zdravlje

Od početka godine, u Valjevu 52 dana vazduha štetnog po zdravlje

I u poslednjoj sedmici februara Valjevci su udisali vazduh lošeg kvaliteta i štetan po zdravlje, potvrđuje poslednji izveštaj Lokalnog odgovora, rađen u okviru projekta “Aero alarm”.

Pet dana vazduh je imao karekteristike „loš“, jedan dan „veoma loš“ i jedan dan „srednje loš“.

Od početka godine, u Valjevu su u 52 dana zabeležene prekomerne koncentracije PM10 i PM 2,5 čestica.

Najviša srednja dnevna koncentracija, u petak, 25. februara, suspendovane PM10 čestice iznosila je 95,82 µg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena je u sredu, 23. februara, i imala je vrednosti 50,50 µg/m3.

Prethodnog dana u 20 časova zabeležena je maksimalna satna koncentracija u vrednosti od 151,18 µg/m3 za suspendovane PM10 čestice.

“Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe, članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva”, stoji u saopštenju Lokalnog odgovora.

Nijedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima po zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu), tvrde u Lokalnom odgovoru.

Po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 52 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 µg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Prema ovim podacima merenja, vazduh je u januaru 2022. zagađeniji u odnosu na isti period 2021. godine.

“Mere za smanjenje zagađenja vazduha ne deluju. Ili ne postoje?”, upitali su u Lokalnom odgovoru Valjevo.

Grad Valjevo prvi je na rang listi Ministarstva za korišćenje novca za subvencije za energetsku efikasnost u 2022. godini. Sredstva po konkursu iz prošle godine još nisu realizovana.