in

Obavestićemo međunarodne institucije o ilegalnom uvođenju projekta Jadar

Koalicija za održivo rudarstvo (KORS) je najavila da će obavestiti međunarodne institucije o tome kako je ilegalno uveden projekat “Jadar” kompanije Rio Sava u Prostorni plan Srbije.

„Planirano da obavestimo međunarodne institucije o tome kako je ;ilegalno uveden projekat ‘Jadar’ i ukažemo da Vlada Srbije krši pravo javnosti“, rekao je na konferenciji za novinare KORS-a pravni savetnik tog udruženja Pera Marković.

On je objasnio da u Prostornom planu Srbije nije bilo predvidjeno otvaranje rudnika litijuma kod Loznice, već ga je Vlada donela Uredbom o prostornom planu područja posebne namene.

„Uvođenjem projekta ‘Jadar’ u Prostorni plan Srbije krši se pravo javnosti jer Arhuska konvencija predviđa da je javnost od početka uključena u raspravu o strateškim projektima“, rekao je Marković.

Dodao je da Vlada Srbije “sistematski zloupotrebljava ovlašćenja deset godina i da KORS za projekat ‘Jadar’ nema pravnih mogućnosti da joj oponira, jer je to onemogućeno zakonima”.

Koliko je, kako je rekao “bio kolosalan taj projekat o otvaranju rudnika litijuma o kome je odlučila Vlada Srbije, a ne Skupština koja je nadležna za donošenje zakonskih akata, može se shvatiti iz podataka da je rudnik bio planiran na površini od 292 kvadratna kilometra, što zauzima 30 odsto površine opština Loznice i Krupnj i obuhvata 20.000 stanovnika”.

“Od 145 lokalnih samouprava u Srbiji 30 opština ima manju teritoriju nego što bi zauzeo rudnik litijum, a 63 lokalne samouprave imaju manje stanovnika nego površina na koju se odnosi projekat ‘Jadar'”, rekao je Marković.

Istakao je da se rudnik litijuma, kao strateški prioritet, prvi put pominje u programu implementacije regionalnog prostornog plana za Mačvanski i Kolubarski okrug.

Ako u zakonu nešto nije propisano, ne može se, prema njegovim rečima, utvrditi uredbom kao što je učinjeno sa Prostornim planom posebne namene za rudnik litijuma.

Proglašenjem tog projekta strateškim prioritetom omogućeno je, kako je rekao, da se iz budžeta Srbije za “Jadar” izdvajaju sredstva za izgradnju dalekovoda, puge, puta, projektnu dokumentaciju, vrši eksproprijacija zemljišta za potrebe rudnika.

“Jedini cilj Vlade prilikom usvajanja projekta ‘Jadar’ je bio da isključi i Skupštinu Srbije i javnost iz rasprave i procesa donošenja odluke o otvaranju rudnika. Vlada je mogla da izmeni prostorni plan i unese rudnik litijuma, ali bi to stiglo do Skupštine i javnosti, što je želela da izbegne”, rekao je Marković.

Dodao je da je projekat “Jadar” zahtevo i studiju o socijalnom uticaju i društvenoj prihvatljivosti, što je Vlada izbegla, “ali da se otvorila javna rasprava na ulici na način kako Vlada nikako nije želela”.

Advokat Goran Đorđević naveo je da je u Srbiji “najočigledniji primer nepostojanja pravnog poretka u sektoru rudarstva”.

“Dozvolili smo luksuz da se zakoni menjaju od slučaja do slučaja i u zavisnosti od potreba investitora. U Srbiji je pravni poredak urušen delovanjem izvršne vlasti kako bi izašla u susret zahtevima investitora”, rekao je Đorđević.

Đorđević: Zakon o rudarstvu izmenjen u korist investitora

Izvor : N1

Dodao je da je Zakon o rudarstvu izmenjen u korist investitora za projekat “Jadar” i da Ustavni sud ćuti na zahtev KORS-a da oceni ustavnost tog pravnog akta.

Istakao je da se Zakonom o planiranju i izgradnji derogira pravo privatne svojine u odnosu na investitora, a da je u decembru 2020. godine javno preduzeće Putevi Srbije dalo punomoćje kompaniji Rio Sava, kćerki firmi Rio Tinta, da o svom trošku pribavi projektnu dokumentaciju za izgradnju obilaznice oko Loznice za potrebe te firme, što je protivno nekolicini zakona.

Predsednik KORS-a Zvezdan Kalmar rekao je da je time država u privatne ruke dala javna ovlašćenja i da ta koalicija zahteva da se stavi van snage protivustavan Zakon o rudarstvu.

Kalmar je ocenio i da država Srbija nije smela da za partnera u RTB Boru prihvati kinesku kompaniju Ziđin “jer je to državna kompanija koja ima lošu ekološku istoriju pošto je proterana iz Perua i Gvineje”.

On je rekao da KORS traži da se revidira ugovor o privatizaciji sa Ziđinom jer “bez plana posebne namene rudari i bez studije izvodljivosti uticaja na životnu sredinu otvara rudnik Cerovo 2”.

Kalmar je rekao da postoji rizik da se “žitka jalovina” izlije u reku Krivelj, a da Ziđin planira da višestruko poveća kapacitet topionice bez izrade studije uticaja na životnu sredinu. Dodao je da su mesne zajednice, u blizini RTB Bora, zatražile da se prekine sa “divljim kopanjem”.

On je rekao da Srbija nema kapacitet da kontroliše Ziđin jer ima dva rudarska inspektora i da ta kompanija direktno odvozi rudu u Kinu jer sadrži veliku koncentraciju bakra, od osam do 20 odsto, koja može da ide direktno u topionicu.

Naveo je da svaki dan od pet do deset kompozicija odvozi rudu iz Srbije.

Srbija je, kako je rekao Kalmar, Ziđinu ustupila i veliku imovnu među kojom je i hotel, kao i da ta kompanija svakodnevno dovodi radnike iz Kine iako je u Srbiji vlada nezaposlenost.

“Ne tražimo da se rudnik zatvori, već da se revidira ugovor, a ruda kopa na ekološki prihvatljiv način. Rudu ne treba izvoziti već proizvoditi bakarne kablove umesto što ćemo ih kupovati od Kineza”, rekao je Kalmar.