in

Novosadski notar osuđen za diskriminaciju žene koja nije u stanju sama da se potpiše

Novosadski notar osuđen za diskriminaciju žene koja nije u stanju sama da se potpiše

Novosadski notar diskriminisao je osobu obolelu od cerebralne paralize koja nije mogla samostalno i svojeručno da se potpiše, a ima zvanični i zakonski priznat pečat sa ugraviranim potpisom. Naime, notar joj nije dozvolio da upotrebi pomenuti pečat.

Ovo je zaključeno pravosnažnom presudom Višeg suda u Novom Sadu u strateškoj parnici koju je pokrenula Poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Poverenica Brankica Janković smatra da je ova presuda veoma značajna za osobe koje zbog invaliditeta ne mogu da ostvare svoja zakonska prava pred organima.

– Ne sme se dozvoliti da predstavnici vlasti zbog neznanja ili nepažnje krše zakone i vrše diskriminaciju – kaže Janković i dodaje da ovakve presude viših sudova predstavljaju dobar put za ujednačavanje sudske prakse i unapređenje pravne sigurnosti za građane koji su u povećanom riziku od diskriminacije.

Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa ovakvim situacijama, odnosno sa kršenjem zakona organa koji su dužni da rade u interesu građana. Tako se pojavio i ovaj primer osobe koja ne može da se potpiše – od ovih osoba sa invaliditetom često se traži da stave otisak prsta ili da daju punomoćje drugome, iako su pismene i mogu da koriste sopstveni pečat, po zakonu.

U ovom slučaju se Poverenici obratila osoba koja boluje od cerebralne paralize, govori otežano i ne može da koristi ruke. Njoj javni beležnik nije omogućio da potpiše ispravu uz pomoć pečata sa ugraviranim potpisom, kao zakonski priznatim sredstvom koje mogu koristiti osobe sa invaliditetom.

Sud je utvrdio da su prekršene odredbe dva zakona – Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, što je težak oblik neposredne diskriminacije.

Presudom je ovom notaru zabranjeno da u budućnosti ponavlja diskriminatorne radnje i naloženo mu je da o svom trošku objavi presudu u dnevnom listu sa nacionalnim tiražom.

Poverenica kaže da su u toku još tri strateške parnice koje je u ovoj godini pokrenuo ovaj organ, a zbog diskriminacije po osnovima zdravstvenog stanja, invaliditeta i seksualne orijentacije.

Izvor: 021

Iako slep Stefan (27) sprema doktorat na Pravnom, razbija u golbalu, govori 4 jezika i ne planira da stane