in

Novosadska Depresija dobija novi Galensov stambeni kompleks (FOTO)

Urbanistički projekat novog Galensovog kompleksa, koji bi trebalo da se gradi u naselju Depresija i koji je naručio Galens invest, objavljen je danas, a na javnom uvidu biće do 2. marta u prostorijama Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (Školska 3) i na oficijelnom sajtu Grada Novog Sada.

Ukupna površina parcela u vlasništvu Galensa na kojima će se graditi stambeni objekti iznosi oko 6.900 kvadrata.

U projektu i na grafičkim prikazima može se videti da će objekti formirati poluotvorene blokove. Šest lamela je planirano kao višeporodični stambeni objekti sa poslovanjem na etaži prizemlja, dok će jedna lamela biti u potpunosti namenjena za poslovanje, piše portal 021.rs.

Lamele namenjene za stanovanje imaće devet nadzemnih etaža i dve podzemne, dok će se u kompleksu ukupno nalaziti 264 stana i 16 lokala.

Planira se izgradnja objekata visine do devet nadzemnih etaža (osam spratova), sa parkiranjem u suterenu ili podrumu koji može imati više podzemnih nivoa.

Ispod cele površine parcele planiraju se podzemne garaže, ali se parkiranje planira i uz saobraćajnice. Za parkiranje vozila za sopstvene potrebe u okviru parcele mora se obezbediti jedno parking mesto na jedan stan, odnosno jedno parking mesto na 70 kvadrata površine poslovnog prostora.

Prosečna površina stana iznosiće 70 kvadrata, dok je minimalna predviđena površina 35 kvadrata.

Navodi se, takođe, da minimalno 50 odsto slobodne površine parcele mora biti pod zelenilom. U okviru dvorišta planirano je parkovsko uređenje (srednje i nisko rastinje i zelene travnate površine), pešačke staze, dečija igrališta, prostor za odmor, kontejneri za odlaganje otpada, trafostanica i ulaz za vatrogasce.

U obuhvatu Urbanističkog projekta ima evidentiranih postojećih objekata – tri cela objekta na tri parcele i deo jednog objekta koji se prostire na jednoj parceli.

Ovaj projekat je, kako se navodi, rađen u skladu sa već usvojenim Planom generalne regulacije Limana kada su se ovakvi objekti u Depresiji prvi put pojavili „crno na belo“.

Sama ideja da Depresija bude stambeno naselje nije novina i postoji već decenijama unazad. Kada su građeni Limani bilo je predviđeno da tu nikne Liman V, ali društveno-političke promene i raspad SFRJ zauvek su zaustavili dalje širenje tog dela grada u pravcu Telepa.

Inače u ovom naselju još uvek živi više desetina ljudi u bivšim barakama za građevinske radnike. Među njima su i deca i stariji ljudi. Naselje je nastalo sedamdesetih godina, kada su tu privremeno smešteni radnici nekadašnjih građevinskih giganata Prvog maja i Neimara, koji su tih godina izgradili veliki deo Novog Sada.

Inače, još u junu 2020. godine, kada je prestavljena maketa novog mosta u nastavku Bulevara Evrope, moglo se videti da su ove zgrade u obliku predviđenom „novim“ projektom već ucrtane na mapu Novog Sada.

Interesantno je da se u neposrednoj blizini, na prostoru bivšeg brodogradilišta, planira još jedan „Galensov“ kompleks koji je izazvao mnogo polemike u javnosti, naročito nakon što je na javnoj prezentaciji Nacrta Generalnog urbanističkog plana Novog Sada rečeno da kompleks ne bi bilo moguće sagraditi bez pomeranja obaloutvrde.

Ovo je izazvalo sumnje kod aktivista, građana, ali i stručnjaka da se pomeranju nasipa pristupa ne zbog povećane bezbednosti ili zbog veslačke staze, kako se tvrdi, već zbog interesa privatnog investitora na koji će biti potrošen novac građana.

Plan je na uvidu do 2. marta, do kada je moguće dostaviti primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove ili putem elektronske pošte na adresu planiranje@uprava.novisad.rs.

Upoznajte Novi Sad kakav do sada niste kroz 8 izložbi u dva meseca