in

Nikada nije postojao duži “medeni mesec” između SANU i vlasti

Svesno ili ne, Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) se u proteklim decenijama menjala, prateći signale vremena i događaja, izjavio je predsednik SANU Vladimir Kostić, dodajući da Akademija ima važnu ulogu “čuvara sećanja i kritičkog tumača istorije”. Dodaje i da nikada nije postojao iole duži medeni mesec između SANU i vlasti društva i njenih institucija.

Poseban izazov predstavlja postavljanje prema aktuelnim problemima, a da se ne potone u tabloidne efemernosti svakodnevnice. SANU kroz svoj rad, sa promenljivim uspehom, preuzima kao deo svojih aktivnosti i ono što bismo nazvali „potragom za vrednostima i njihovo ustanovljavanje“, rekao je Kostić za Novosti.

Kostić ukazuje da današnji trenutak nosi specifičnosti kroz „krizu elita“, narastajući populizam, „krizu ekspertskog mišljenja“ i uticaj društvenih mreža koje kroz instant reakcije nude osećaj svekolike jednakosti.

To danas ne mimoilazi ni SANU, rekao je Kostić.

Na zamerke javnosti da se Akademija drži po strani od ključnih nacionalnih pitanja, Kostić je istakao da se SANU dominantno izjašnjava kroz svoja tela ili kroz iznošenje stavova svojih članova.

Jednom sam rekao da se bojim da su u jednom delu javnosti očekivanja da SANU, iako u suštini skup beskrajno različitih pojedinaca, treba unisonim kolektivnim glasom da komentariše zbivanja, ako je moguće sa stavovima koji su identični stavovima onih koji to oglašavanje traže, predočio je Kostić.

Posebno treba biti oprezan u dnevnopolitičkim pitanjima, dodao je on, jer ima i potpuno suprotnih kritika da se previše oglašavamo.