in

Mali podneo dve tužbe Upravnom sudu zbog poništavanja doktorata

Ministar finansija Siniša Mali podneo je dve tužbe Upravnom sudu na odluke organa Univerziteta u Beogradu, kojima je osporena njegova doktorska disertacija i poništena diploma doktora nauka, nezvanično saznaje Danas.

Prema saznanjima Danasa, jedna tužba odnosi se na odluku Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu, a druga na odluku Senata UB.

Međutim, u Upravnom sudu im potvrđeno da je Mali podneo tužbu na rešenje Odbora za profesionalnu etiku.

“Dana 13. decembra 2021. godine, Upravni sud je formirao predmet po tužbi Siniše Malog protiv tuženog Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu. Predmet je u radu i biće rešen u razumnom roku, budući da su sudije dužne da rešavaju predmete po redosledu prijema tužbe u sud, u skladu sa Programom rešavanja starih predmeta i sa posebnim prioritetom u rešavanju predmeta koji se po zakonu i Sudskom poslovniku smatraju hitnim”, kažu u Upravnom sudu.

Po datumu formiranja predmeta, može se zaključiti da je Mali uložio prigovor na rešenje Odbora pre nego što je održana sednica Senata UB 22. decembra, na kojoj mu je poništena diploma doktora nauka.

Rešenje Odbora za profesionalnu etiku je doneto 22. novembra, a u njemu piše da stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana.

Danas nije uspeo da dobije odluku Senata, koja je doneta upravo na osnovu rešenja Odbora za profesionalnu etiku, niti obrazloženje da li Mali ima pravo da se žali i na ovu odluku i ako ima, u kom roku.

Podsetimo, Odbor za profesionalnu etiku je kao drugostepeni organ odbio prethodnu žalbu Siniše Malog, koju je on uložio na odluku bivšeg dekana Fakulteta organizacionih nauka Milije Suknovića, a kojom je ministru finansija izrečena mera javne osude. Tu meru dekan je izrekao na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća FON i utvrđenog neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije koju je odbranio na FON 2013. godine.

Na Univerzitetu u Beogradu nisu želeli da komentarišu najnoviju tužbu. Podsetimo da je rektor Beogradskog univerziteta, nakon što je Senat Malom poništio diplomu, kazao da Univerzitet više ne želi da se bavi ovom temom.

“To je tema kojom se mi bavimo iz određenih sudskih razloga. Naime, Senat je još pre dve godine, doneo odluku o poništenju diplome, tu odluku je sud osporio iz proceduralnih razloga. Ti razlozi su ispravljeni, ponovno je obnovljena procedura i sada se Senat ponovo isto izjasnio da se ta diploma zapravo oduzme. Senat i Univerzitet nemaju više nameru da se ovim slučajem bave, a njime ćemo se baviti samo ukoliko budu postojale nekakve dodatne odluke suda koje nas to budu obavezivale”, rekao je tada Đokić.