in

Komesarijat, posle priloga N1, ispituje da li se izbeglice fizički kažnjavaju

Da se izbeglice u prihvatnom centru Adaševci žale na loše uslove i fizičko kažnjavanje, ustanovila je ekipa N1 pre pet dana. Do sličnih nalaza došla je i inspekcija Zaštitnika građana u junu 2020. godine. Komesar za izbeglice Vladimir Cucić međutim za N1 kaže da o torturi nema ni govora, ali da će navodi o fizičkom nasilju svakako biti ispitani.

„Jedan broj migranata izneo je navode o zlostavljanju koji su uključivali: vređanje, pretnje, šamare, šutiranje, ali i udaranje gumenim palicama, metalnim šipkama i drvenim motkama“.

Prihvatni centar Adaševci

To nam nisu ispričale izbeglice u centru Adaševci, iako je njihova priča bila slična. To što ste upravo pročitali, deo je izveštaja Zaštitnika građana iz juna 2020. godine.

“Migranti su istakli da ih neretko u redu za obrok ili prilikom raspodele maski, rukavica, higijenskih paketa, obuće ili odeće radnici obezbeđenja guraju, šamaraju, šutiraju ili da viču na njih, prete im fizičkim nasiljem i vređaju ih i da strahuju da se žale na mnoge stvari koje im smetaju jer bi u tom slučaju bili ‘obeleženi”, navodi se u Izveštaju o posetama prihvatnim centrima u Obrenovcu i Adaševcima Zaštitnika građana.

Iz Komesarijata sve demantuju – i tvrde – ni pre ni posle izveštaja ombudsmana, nikada nisu otkrili ništa slično.

“Naša interna kontrola, nju čine tri možda najiskusnija radnika u kući, nenajavljeno ulazi u svaki od centara proveravajući hranu, gledajući kamere, gledajući odnos prema vozilima imovini, stanje magacina, razgovarajući sa ljudima. Tu vrstu navoda nikada nisam čuo. Mi nigde nećemo dozvoliti bilo šta što je, nije taj svet došao tu da bi ga neko tukao”, rekao je Cucić.

Niti da bi ih neko kažnjavao po sopstvenom nahođenju – a upravo to smo čuli od ovih ljudi: da po kazni moraju da rade kao čistači.

“Obično jedanput ga opomenemo, drugi put ga opomenemo, treći put ga opomenemo, i ako te još jednom opomenemo kažemo po kazni ćeš biti ‘cleaner'”, priča Dragan Velimirović, upravnik centra Adaševci.

Ovaj iskaz komesar Cucić tumači kao “trapavu formulaciju”. Prema pravilniku centra, izbeglice ga same čiste, ali o primoravanju na čišćenje kao obliku kažnjavanja, nema, kaže, ni govora. Demantuje komesar i ovaj iskaz:

„Ovo je četvrti dan od kad sam ovde, ništa nisam jeo, ništa nisam pio”, rekao nam je 9. februara Amid.

“Dakle taj mlađahni junoša je došao dan pre toga, ne četiri dana pre toga i krenuo je sa doručkom. Dakle postoje evidencije, mi te evidencije imamo, znate one su elektronske one se ne pakuju. Tako da je i taj deo vrlo ovako čudan”, kaže Cucić.

Ishrana je u skladu sa standardima UN-a, a ćebadi ponekad nema, jer ih izbeglice kada napuštaju kamp odnose sa sobom. Što se tiče šatora u kojima su uslovi najlošiji i koji su, saznajemo, korišćeni kao privremeni prijemni smeštaj – već je dat nalog da se razmontiraju. Optužbe o nasilju će, obećava komesar, svakako detaljno ispitati i o tome obavestiti javnost.