in

Kod Leskovca selo sa samo jednim stanovnikom

Kod Leskovca selo sa samo jednim stanovnikom

Na teritoriji grada Leskovca u 26 naseljenih mesta živi manje od 100 stanovnika po naselju, u četiri ih ima manje od 10, dok u naselju Mrkovica živi samo jedan, objavio je portal JugPress, pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku, prikupljene tokom prošlogodišnjeg pospisa stanovništva u oktobru.

Među naseljenim mestima sa najmanje stanovnika na teritoriji Grada Leskovca su Kaluđerce (97), Smrdan (90), Piskupovo (87), Boćevica (85), Kovačeva Bara (82), Kupinovica (76), Suševlje (76), Gornja Lokošnica (69), Crcavac (60), Ličin Dol (57) i Oruglica (51).

Manje od 50 stanovnika imaju naselja Gagince (39), Oraovica kod Crkovnice (39), Golema Njiva i Kaštavar po 34, Donja Kupinovica i Crkovnica po 33, Ravni Del (29), Bistrica (27), Melovo (23), Nesvrta ( 20) Padež (14), Novo Selo sa sedam, Krpejce sa šest i Crveni Breg sa pet.

Naselje Markovica ima samo jednog žitelja.

Tagovi