Joksimović: Program EU pokazao – Srbija shvatila sve mogućnosti koje ima

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da je razvojni program EU pro – U korak sa Evropom, kao jedan od najvažnijih projekata sprovedenih sa EU, pokazao da je Srbija kao društvo shvatila sve mogućnosti koje ima na raspolaganju, ojačala kapacitete i naučila neophodne procedure za održivi razvoj svih delova zemlje.

Ona je na otvaranju virtuelnog sajma tog razvojnog programa rekla da je reč o važnom projektu koji pokazuje sinergiju ciljeva Vlade i Evropske unije kao njenog najznačajnijeg partnera, najvećeg donatora i investitora.

Joksimović je rekla da od programa zaista imaju koristi svi njegovi učesnici, pomenuvši lokalne samouprave, nevladin sektor, žensko preduzetništvo, mala i srednja preduzeća, romsku populaciju.

Šef Delegacije EU Sem Fabrici rekao je da je program imao tri glavna cilja rad na ekonomiji, na tome kako da ona procveta i da se stvore radna mesta, zatim rad sa lokalnim samoupravama u razvijanju lokalnih biznis planova i kreiranju industrijksih zona i društvena inkluzija kako bi ekonomske mogućnosti i rast bili dostupni svima.

Tagovi