in

Jedan Beograđanin baci više od 100 kilograma hrane godišnje

Jedan Beograđanin baci više od 100 kilograma hrane godišnje

Komercijalni sektor u Beogradu godišnje “proizvede” više od 40.000 tona jestivih i nejestivih delova hrane, pokazala je analiza Centra za unapređenje životne sredine.

Kako je saopšteno, najveći deo otpada generiše se u restoranima i objektima brze hrane – više od 21.000 tona na godišnjem nivou.

Zatim slede prodavnice sa 4.767 tona godišnje, pa škole i vrtići sa 3.551 tona godišnje, dok su na poslednjem mestu hoteli i drugi smeštajni objekti sa 1.302 tone.

Istraživanje je pokazalo i da svaki stanovnik Beograda u proseku godišnje baci 108 kilograma jestivih i nejestivih delova hrane.

Ukupno generisan otpad od hrane u Beogradu, na godišnjem nivou, iznosi oko 205.000 tona, što je 134,6 kilograma po stanovniku.

Prema UNEP Globalnom indeksu, Beograd je u vrhu liste evropskih gradova po količini generisanog otpada od hrane.

Tagovi