in

Gosti N1 o Ustavu: Pričamo o njemu, a iskoči mural, EU

Advokat Vladimir Todorić kaže za N1 da je način kako je došlo do inicijative za promenu Ustava dokaz našeg kolonijalnog mentaliteta i da to ne bismo sami uradili da nije tražila Evropska unija. “Sve je ličilo da će to biti isti sadržaj, samo drugo pakovanje. Prvobitni tekst izmena ne samo da je očuvao problem već ga je pogoršao, da nije bilo jasnog stava Društva sudija koje je imalo odlične komentare, da nisu zaprerili izlaskom iz Radne grupe, to bi bila katastrofa, sada smo dobili nešto što koliko-toliko pije vodu”, rekao je on. Dragana Boljević iz Društva sudija Srbije je rekla da je moglo da se sačeka sa promenom Ustava ili da se ne menja uopšte, ali da smo se opredelili za evropski put i da smo morali da prilagodimo naš put evropskom. “Jako je bitno šta kaže EU, a oni nas požuruju za promenu Ustava. Ako smo se opredeili za EU, oni kažu promenite ga već jednom. Moglo je da bude za nekoliko meseci, godina ili da ga ne bude uopšte. Dobri zakoni mogu da unaprede odredbe Ustava, on je najviši akt, zavisi od volje onih koji su na vlasti, da li će, kada i kako da ga menjaju”, rekla je ona.

Todorić navodi da konačne izmene nisu jasno vidljive, da je suština sadašnjeg predloga da se ukida prvi izbor sudija, te da je pitanje kako će to da funckioniše i kako će da funkcioniše Visoki savet sudstva.

„Lično ne verujem u dobre namere koje leže iza promene. Koliko god imalo mana i ono što se prebacuje sudskoj vlasti, ona je najbolja od onoga što imamo“, dodao je.

Dragana Boljević kaže da je moguće da neko ima zlu nameru, ali da je rezulat saradnje od juna do sada dobar i pozitivan.

„To je prvi korak, on je pozitivan, kada se menja položaj jedna grane vlasti ima vise koraka, ovaj korak je pozitivan i treba priznati, to mi daje legitimitat kada budu donošeni pravosudni zakoni isto da kažem da ne valja. Treba priznati kad je nešto dobro“, rekla je.

Srbija se obavezala da će da promeni Ustav još 2013. godine, a izmene su morale da se dese krajem 2017 i počekom 2018. godine. Todorić kaže da nije stekao utisak da bismo ušli u Evropsku uniju da smo to rešili tada.

„Ova tema nije toliko atraktivna, prosečan građanin ne zna ni koje su to promene Ustava, teško ih je naći i na internetu. Kad bude referendum, treba pitati da li su ljudi upoznati za šta se glasa, sve to zvuči apstraktno, sve dok njihov slučaj ne dođe u sud, ovo je nešto ‘što se maže na hleb’. Promena Ustava zahteva više od 50 odsto izašlih birača, imam problem sa zakon o referendumu koji je poslat skupštini – pričamo o temama koje vadimo iz fioke, iskoči neki mural, iskoči nešto evergren kada nešto važno uđe u skupštinu“, kazao je.

Boljević je rekla da državna i sudska vlast uvek zavise od politike i da svaka vlast želi da ima uticaj da bira sudije, ali da je pitanje u kojoj meri pravni sistem to dozvoljava i u kojoj meri život to dozvoljava.

„Uvek ćemo imati želju da znaju ko ulazi u sistem, zakoni služe da ograniče samovolju i preteranu želju. Ovo što se sada dešava smanjuje mogućnost političkog pritiska. Godine 2007. Venecijanska komisija je rekla da je naš Ustav savršen za politizaciju pravosuđa i izlistava pitanja koja trebaju da se reše. Rekli su ukinute probni mandat sudija i tužioca, da se ne biraju u skupštini. Članovi Visokog saveta (VSS) sudstva su se birali u skupštini, svih 11, sada će samo četiri. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti neće više biti predstavnici VSS, to su neki realni koraci u pozitivnom smeru“, kazala je Boljević.

Todorić je dodao da bi stavio određene rezerve, jer kako je rekao, sigurno postoje države gde predstavnicima stranaka ne pada na pamet da se mešaju.

Boljević ističe da je važno šta piše u Ustavu jer on daje granice po kojima će se kasnije donositi zakoni.

„Ako Ustav daje dobro rešenje nije garancija da će zakoni biti dobri i bajni, ovo je korak u jačanju pravosuđa, on je dobar, važno je kako će se ponašati sudije i političari u tom sistemu. Vladavaina prava se ne postiže samo Ustavom i zakonima, već poštovanjem Ustava i odluka. Biću zainteresovana da vidim da li će prestati napadi na sudije i sudstvo od strane političara, to je dobar pokazatelj da li postoji vladavina prava. U mnogim predmetima gde je država stranka u postupku, vladavina prava bi bila da se ne generišu više takvi predmeti, vladavina prava ne zavisi samo od sudstva, već i od ponašanja svih nas“, rekla je Boljević.