in

Geološki inspektor vrši terenski nadzor u Gornjim Nedeljicama

Geološki inspektor Ministarstva rudarstva i energetike danas je u terenskom nadzoru u Gornjim Nedeljicama kod Loznice i proverava da li je zemljište nakon isteka odobrenja za istražne radove na istražnom prostoru “Jadar” vraćeno u prvobitno stanje, u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom.

„Povodom senzacionalističkih naslova u pojedinim medijima da je inspektor viđen u automobilu kompanije ‘Rio Sava’ i primedbi da je samo jedan inspektor u nadzoru, obaveštavamo javnost da se inspekcijski nadzor vrši u skladu sa zakonom i propisanim procedurama, što podrazumeva da se obilazak nadziranih lokacija, u ovom slučaju istražnih bušotina, vrši sa subjektom koji je predmet nadzora, kao i da inspekcijski nadzor ne traje jedan dan, već se vrši po planu i nalogu za inspekcijki nadzor do okončanja nadzora“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se vanredni inspekcijski nadzor radi po zahtevu nevladinih organizacija, koje će, kao podnosioci predstavke, po okončanju procedure biti obaveštene o njegovom ishodu.

Tagovi