EU: Nova metodologija proširenja za Beograd i Podgoricu, vladavina prava okosnica

EU: Nova metodologija proširenja za Beograd i Podgoricu, vladavina prava okosnica

Savet ministara Evropske unije (EU) odlučio je danas da novu metodologiju proširivanja primeni na Srbiju i Crnu Goru, a visoki zvaničnici Unije su istakli da će vladavina prava ostati okosnica pregovora o članstvu, uz „ubedljivu perspektivu pristupanja“.

To je saopšteno posle zasedanja šefova diplomatija Unije i Ana Paula Zakarijas, državna sekretarka za Evropu Portugalije, predsedavajućeg EU, podvukla je da je izgledno članstvo u EU glavna pokretačka snaga preobražaja na Zapadnom Balkanu i bitno za zajedničku bezbednost i napredak.

Potpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je istakao da nova metodologija svakako treba da pomogne ubrzavanju pregovora o članstvu, a u saopštenju ministarskog zasedanja je navedeno da zemlje koje pregovaraju moraju dati opipljive rezultate u primeni reformi.

To se prvenstveno odnosi na vladavinu zakona, temeljna prava i funkcionisanje demokratskih ustanova i reformu državne uprave, kao i ekonomsku delotvornst kandidata za članstvo.

„Izgledi za partnera sa Zapadnog Balkana za punopravno članstvo u EU na temlju zasluga su u političkom, bezbednosnom i ekonomskom interesu Evropske unije“, predočili su šefovi diplomatija Unije.